Paieška

Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Gyvenkime Evangelijos naujiena, o ne pasaulio naujienomis

Kristaus Geroji naujiena ir pasaulio naujienos – tai skirtingi dalykai; Kristus mums dovanoja naują gyvenimą, kuriame neturi būti kompromisų su pasaulio dvasia, - sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

Mišių homilijoje popiežius komentavo griežtus šv. Pauliaus žodžius, skirtus Korinto krikščionių bendruomenei: „tenka girdėti apie palaidumą jūsų tarpe, ir netgi apie tokį palaidumą, kokio nepasitaiko nė pas pagonis” (1 Kor 5,1). Apaštalas bara korintiečius, kurie gyvena dvigubą gyvenimą, priekaištauja jiems, kad išpažindami Kristų, tuo pat metu toleruoja atvirą amoralumą. Evangelija neturi būti „atskiedžiama“ kompromisais su pasauliu, sakė Pranciškus. Apaštalas ragina atsisakyti „seno blogybės ir nusikaltimo raugo“ ir švęsti „su nerauginta tyros širdies ir tiesos duona“.

„Evangelijos naujiena, Kristaus naujiena, perkeičia ne tik mūsų sielą, perkeičia visą žmogų: sielą ir kūną, viską. Tai naujas raugas. Tai jaunas vynas, kuriam reikia naujų vynmaišių. Evangelijos naujumas yra absoliutus, totalus, paliečia visą žmogų ir perkeičia iš vidaus – perkeičia sielą, kūną, kiekvienos dienos gyvenimą“.

Mes, krikščionys, esame ne kasdieninių pasaulio naujienų, bet Evangelijos naujumo žmonės. „Daug žmonių savo krikščionišką gyvenimą suvokia taip, tarsi jis būtų kasdieninių naujienų gyvenimas. Girdime sakant, kad šiandien galima taip daryti, nors iš tiesų taip negalima. Tie, kas kasdien pasiduoda pasaulio naujienoms, iš tiesų nepriima viso jiems dovanojamo naujo gyvenimo. Viena – gyventi pagal Jėzaus Kristaus naujieną ir kita – gyventi pagal naujienas, kurias mums siūlo pasaulis“.

„Kas nors galėtų pasakyti: „bet, tėve, mes esame silpni žmonės, nusidėjėliai...“ Tačiau tai visai kas kita. Jei tu suvoki savo nuodėmingumą ir silpnumą, Jėzus tau atleidžia, nes tu išpažįsti, kad jis atėjo į pasaulį, kad atleistų nuodėmes. Tačiau jei tu sakaisi esąs krikščionis, tačiau tuo pat metu gyveni pagal pasaulio naujienas, - tu esi veidmainys. Čia ir glūdi skirtumas. Jėzus mus įspėjo neklausyti kiekvieno kalbančio jo vardu, bet skelbiančio su jo žinia nesuderinamus dalykus. Kristus yra vienas. Ir jo žinia aiški“.  (JM / VaticanNews)

Popiežius: gyvenkime Evangelija, o ne pasaulio naujienomis
2018 rugsėjo 10, 12:45
Skaityk viską >