Paieška

Vatican News
Popiežiaus Pranciškaus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje birželio 11 d. Popiežiaus Pranciškaus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje birželio 11 d.  (Vatican Media)

Popiežius: Kas valdo privalo būti kaip tas, kuris tarnauja

Popiežius Pranciškus pirmadienį šv. Mortos namų koplyčioje aukotose Mišiose aptarė tris evangelizavimo dimensijas: skelbimą, tarnystę ir veltumą.

Sekdamas Mišių skaitiniu, Šventasis Tėvas visų pirmą priminė, kad skelbimo pirmasis veikėjas yra Šventoji Dvasia. Skelbimas nėra eilinis pamokymas arba tam tikrų minčių perdavimas, o dinamiškas vyksmas, kuris gali perkeisti širdis Šventosios Dvasios veikimo dėka. Esam matę gerai parengtų, net visai tobulų pastoracinių planų, tačiau jie nebuvo veiksmingi evangelizavimo įrankiai, nes buvo tikslas sau, neįstengiantys perkeisti širdžių.

Verslumas neperkeičia širdžių

Jėzus nesiunčia mūsų kad elgtumės kaip verslininkai, su versliu nusistatymu, ne! Jis siunčia su Šventąja Dvasia. Tai drąsa. Tikroji evangelizuotojo drąsa nėra žmogiškas užsispyrimas, ne. Šventoji Dvasia suteikia drąsą ir veda pirmyn.

Bažnyčioje reikia tarnavimo, ne karjeros

Antroji popiežiaus įvardyta evangelizavimo dimensija yra tarnystės, įskaitant mažuosiuose dalykuose. Pasak popiežiaus, karjerą Bažnyčioje ar visuomenėje pasiekusiųjų manymas, kad jiems turėtų būti tarnaujama, yra klaidingas. Siekimas karjeros yra ženklas, kad nežinoma kas yra evangelizavimas: tas, kuris valdo privalo būti kaip tas, kuris tarnauja.

Negalim skelbti gerų dalykų netarnaudami; tai ne skelbimas! Gali taip atrodyti, be nėra. Nes Šventoji Dvasia tave siunčia ne tik skelbti Viešpaties tiesą ir Viešpaties gyvenimą, bet broliams ir seserims, kad jiems tarnautume. Tarnystė. Taip pat mažuose dalykuose. Negerai, kai evangelizuotojai reikalauja jiems tarnauti ir gyvena taip, kad būtų aptarnaujami. Negerai! Jie atrodys kaip evangelizavimo kunigaikščiai.

Evangelizavimo veltumas

Veltumas yra trečioji evangelizavimo dimensija. Veltumas, dovanojimasis, nes niekas negali išsivaduoti vien dėl savo nuopelnų. Rytmečio Mišių evangelija primena: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“.

Visi mes gavome Jėzaus Kristaus išgelbėjimą dovanai ir todėl turime dovanai duoti. Evangelizavimo pastoraciniai darbuotojai turi išmokti, kad jų gyvenimas, vedamas Šventosios Dvasios, būtų dovana, tarnystė ir skelbimas. Jų neturtingumas juos verčia atsiverti Šventajai Dvasiai. (SAK / Vatican News)

Popiežius: Kas valdo privalo būti kaip tas, kuris tarnauja
2018 birželio 11, 13:39
Skaityk viską >