Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Kas žemina moterį – sunkiai nusideda

Kas išnaudoja moterį, kas ją niekina, negerbia jos orumo, tas sunkiai nusideda, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos svečių namų koplyčioje.

Šios dienos Evangelijoje skambėjo griežtas Kristaus įspėjimas: „Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi“. Jau pradžios knygoje buvo aiškiai pasakyta, kad Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Kad ne tik vyras, bet vyras ir moteris, yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Dar radikaliau šią tiesą išsakė Kristus, griežtais smerkdamas pagarbos moterims stoką.

„Jėzaus mokymas apie moterį keičia istoriją. Viena yra moteris iki Jėzaus, ir visai kas kita moteris po Jėzaus. Jėzus iškelia moters orumą iki to paties lygmens, koks buvo pripažįstamas vyrui, nes juk Kūrėjas aiškiai buvo pasakęs, kad jie abu yra sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą; abu, o ne pirmiau vyras ir tik po to moteris, laipteliu žemiau. Vyras be moters – be motinos, sesers, žmonos, bendradarbės, draugės – vyras pats vienas nėra Dievo paveikslas“.

Nepagarba moterims, jų orumo ir teisių nepripažinimas nėra tik praeities reiškinys. Giežtas Jėzaus įspėjimas galioja ir yra labai aktualus taip pat ir šiandien. Gana pasižiūrėti į žiniasklaidoje skelbiamą reklamą ar į santykius kai kuriose darbovietėse, kad įsitintume, jog šiandien padėtis ne ką geresnė, kad į moterį žiūrima ne kaip asmenį, kad pagarbą užgožia vartotojiškumas. „Kas atstumia moterį, tas nusideda Dievui Kūrėjui. Pats vyras be moters negali būti Dievo paveikslas ir panašumas. Tai kas dažnai aplink mus dedasi yra tarsi tylus suokalbis prieš moterį. Kiek kartų esame girdėję, kad jei mergina nori įsidarbinti, turi sutikti, kad su ja būtų elgiamasi kaip su daiktu. „Taip, tėve, girdėjau, kad tai dedasi vienoje šalyje...“ Taip pat ir Romoje. Nereikia toli ieškoti“.

Nepagarbos moterims, išnaudojimo apstu Romoje ir kiekviename mieste. „Bevardės moterys, moterys su nuleistomis akimis, nes gėda dengia jų žvilgsnį, moterys, kurios nesugeba šypsoti, kurios nėra patyrusios džiaugsmo maitinti kūdikį ir girdėti sakant „mama“. Tačiau ne tik ten, bet ir įprastiniame kasdieniniame gyvenime labai dažnai matome nepagarbą moteriai, nesiskaitymą su ja. Turime rimtai pamąstyti. Turime suprasti, kad taip elgdamiesi mes niekiname Dievo paveikslą – vyrą ir moterį – abu kartu sukurtus pagal Dievo panašumą. Šios dienos Evangelijos ištrauka teskatina mus prisiminti tas moteris, kurios yra patekusios išnaudojimo, prekybos žmonėmis pinkles, į tas prekybos rinkas, kurių nesimato, bet kurios yra, kur moteris paminta dėl to, kad ji moteris“.

Baigdamas homiliją popiežius ragino visada sekti Jėzaus pavyzdžiu. Jėzus mylėjo motiną, turėjo daug draugių, kurios jį sekė, padėjo jam vykdyti misiją, palaikė. Jėzus savo kelyje sutiko daug pažemintų, nuskriaustų moterų ir su didele meile padėjo joms atsitiesti, sugrąžino joms orumą.  (JM / VaticanNews)

Popiežius: moterų išnaudojimas – nuodėmė
2018 birželio 15, 15:18
Skaityk viską >