Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje Popiežius Pranciškus aukoja Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje  (Vatican Media)

Popiežiaus homilija. Mylėk, ganyk, būk pasiruošęs kryžiui

Visi Dievo tautos ganytojai turi būti ištikimi Kristaus mokiniai, turi mylėti, ganyti ir būti pasiruošę kankinystei, taip kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos Evangelijoje tris kartus nuskambėjusį Jėzaus klausimą Petrui: „Ar mane myli?“

Viešpats nori, kad visi jį mylėtume, tačiau labiausiai jis meilės laukia iš Dievo tautos ganytojų. Vyskupas ir kunigas turi būti ganytojas – turi mylėti Viešpatį, jo vardu ganyti kaimenę ir aukotis, visada būti pasiruošęs kankinystei.

„Mylėk mane, ganyk, ruoškis. Mylėk mane labiau už kitus. Mylėk mane taip, kaip sugebi, bet mylėk. Viešpats to prašo ganytojus ir mus visus. Mylėk. Meilė yra svarbiausias dalykas mūsų bendrystėje su Viešpačiu“.

Mišių Evangelijoje girdėtas pokalbis užbaigiamas Jėzaus žodžiais apie Petro laukiančius išbandymus. „Pasiruošk išbandymams, būk pasiruošęs, kad ateis kitas ir viską darys kitaip. Būk pasiruošęs tokiai gyvenimo pabaigai. Tave ves pažeminimo keliu, galbūt ir kankinystės keliu. Tie, kurie tave gyrė kai buvai ganytojas, gerai apie tave kalbėjo, dabar tave žemins, sakys, kad tas kitas už tave geresnis. Ruoškis. Ruoškis kryžiui, ruoškis, kad tave ves ten, kur nenorėsi eiti. Mylėk, ganyk, ruoškis. Toks yra ganytojo kelionės planas. Kompasas“.

Baigdamas homiliją popiežius taip pat įspėjo prieš ganytojų tykančią pagundą kitiems nurodinėti kaip jie turi gyventi. „Būk savo vietoje, nekišk nosies į kitų gyvenimą. Ganytojas myli, gano, ruošiasi savo kryžiui, visko praradimui, bet nekiša nosies į kitų gyvenimus, negaišina laiko sudarinėdamas laikinas sąjungas, bažnytines koalicijas. Mylėk, ganyk, ruoškis ir nepasiduok pagundoms“.  (JM / VaticanNews)

Nekišk nosies į kitų gyvenimą
2018 gegužės 18, 14:54
Skaityk viską >