Paieška

Pakistano krikščionys Pakistano krikščionys  (ANSA)

Mirė minios sužeistas nepagrįstai kaltintas Pakistano krikščionis

Pakistane gedi beprasmio smurto labai sukrėsta Pandžabo krikščionių bendruomenė: pirmadienį, birželio 3 d., Ravalpindžio ligoninėje nuo sužeidimų mirė 72 metų Naziras Masihas. Gegužės 25 dieną įniršusi musulmonų minia užpuolė nepagrįstai Korano išniekinimu apkaltintą kataliką iš Sargodo, smulkios avalynės gamyklos savininką, siekdama jį nulinčiuoti.

Iškviesti pareigūnai išvaikė pagaliais, akmenimis ir kitais ginklais apsiginklavusią minią, sužeistasis Naziras Masihas buvo išvežtas į vietinę ligoninę, o vėliau perkeltas į Ravalpindžio ligoninę, kur jam buvo atlikta operacija.

Pandžabo senatorius, katalikas Khalilas Tahiras Sandu išsakė visos vietinės krikščionių bendruomenės širdgėlą ir gilų skausmą dėl žinios apie Naziro Masiho mirtį.

„Tai sukrečianti netektis. Jo išėjimas ne laiku paliko tuštumą jo mylimoje katalikų bendruomenėje. Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir visiems, kurie jį gerbė ir mylėjo“, – pareiškė senatorius, Pandžabo provincijos vyriausybėje einantis žmogaus teisių ministro pareigas.

Popiežiškųjų misijų draugijų (POM) naujienų portalas „Fides“ pranešime iš Ravalpidžio pažymi, kad Naziro Masiho užpuolimo atvejis yra labai rimtas įvykis, sukėlęs protestus ir pasipiktinimo bangą Pakistane ir visame pasaulyje ypač todėl, jog paaiškėjo, kad mesti kaltinimai piktžodžiavimu buvo nepagrįsti ir kad prisidengiant įstatymu siekiama pakenkti Pakistano religinėms mažumoms, ypač krikščionims.

Pakistano krikščionys klausia: kada liausis brutalus smurtas prieš juos ir kitas religines mažumas? Krikščionys prašo teisingumo ir taikos, smerkia bet kokį smurtą ir diskriminaciją, prašo geros valios žmonių solidarizuotis ir paremti juos ir jų prašymus, kad būtų užtikrintas teisingumas nuo smurto kenčiantiems pakistaniečiams. Nusikaltusieji turi būti nubausti ir turi būti dedamos pastangos pažaboti ekstremizmą, kalbėdamas Šventojo Sosto Popiežiškųjų misijų draugijų naujienų portalui patikino Pandžabo senatorius Khalilas Tahiras Sandu.

Apie brutalų Sargodo kataliko Naziro Masiho užpuolimą „Fides“ pranešė gegužės 27 dieną. Protesto demonstracijos įvyko įvairiuose Pakistano miestuose, įskaitant Pešavarą ir Karačį. Atsakingieji už žiaurų nusikaltimą – 44 policijos suimti žmonės – turi būti patraukti atsakomybėn, pareiškė Pakistano Islamo ideologijos taryba, smerkdama užpuolimą.

Komentuodamas žinią apie Naziro Masiho mirtį birželio 3 d., vyskupas Samsonas Shukardinas, Pakistano vyskupų konferencijos pirmininkas, pažymėjo, jog melagingi kaltinimai piktžodžiavimu turi būti pripažinti nusikaltimu.

Jei nebus priimti įstatymai, pagal kuriuos piktžodžiavimo kaltinimų klastojimas bus laikomas nusikaltimu, krikščionys ir kitos religinės mažumos niekada nesijaus saugūs, pažymėjo episkopato vadovas, Pakistano Haidarabado vyskupas. Pasak jo, tokių incidentų tik daugės, jei Pakistano valdžios institucijos nesiims griežtų priemonių prieš tą nedaugelį musulmonų, kurie klastoja kaltinimus ir kursto minias terorizuoti religinių mažumų tikinčiuosius, jų šeimas ir kaimynus. Vyskupas pridūrė, kad tik užsienio spaudimas galėtų paskatinti Pakistaną imtis teisinių priemonių prieš piktžodžiavimo įstatymus. (SAK / Vatican News)

2024 birželio 04, 14:14