Paieška

Arkivysk. P. Pizzaballa OFM Arkivysk. P. Pizzaballa OFM 

Arkivysk. P. Pizzaballa: kad įsiviešpatautų taika, reikia išrauti smurto šaknis

Dabartinis metas sunkus Bažnyčiai, Vatikano radijui sakė Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa OFM, kuris per rugsėjo 30 d. konsistoriją taps kardinolu.

Šventojoje Žemėje jau kuri laikas tvyro padidėjusi įtampa. Vis kartojasi jau dešimtmečius trunkantys Izraelio kariuomenės ir policijos susirėmimai su palestiniečiais. Taip pat pačiame Izraelyje šiuo metu vyksta politinis konfliktas ir protestai. Pastaruoju metu taip pat padaugėjo išpuolių prieš krikščionis.

Patriarchas sakė, kad šiame įtampos kontekste yra labai svarbus Izraelio prezidento Isaaco Herzogo gestas. Prezidentas panoro susitikti su Šventosios Žemės krikščionių atstovais Haifos vienuolyne, į kurį buvo įsiveržę žydai ultraortodoksai. Prezidentas aiškiai parodė, kad jis smerkia visus priešiškus veiksmus, nukreiptus prieš Kristaus sekėjus. Vis dėlto, mano arkivyskupas P. Pizzaballa, reikia ilgesnio proceso, kad į Šventąją Žemę sugrįžtų pastovi taika. „Nemanau, kad po prezidento vizito visi išpuoliai iš karto liausis, nes tai nėra problema, kurią gali išspręsti vien valdžia ir policija. Būtina įsigilinti į šio reiškinio šaknis, mokyti žmones gerbti kitų teises ir orumą. O tai šiuo metu nėra madinga. Vis dar vyrauja požiūris: „Jeruzalė yra mano, todėl ji negali būti ir tavo“. Į kitą žiūrima kaip į grėsmę.“

Pasak arkivyskupo, prireiks daug laiko, kol ši problema bus išspręsta. Vis dėlto teigiamas aspektas yra jautrumo didinimas šia tema. „Tai labai sunkus metas visai šaliai, ne tik krikščionims, – sakė arkivyskupas. – Tai, ką patiria krikščionys, yra bendresnio reiškinio dalis. Nepasitikėjimas gimdo smurtą. Reikia didelių pastangų, ypač religiniu lygmeniu, tarp krikščionių, žydų ir musulmonų, kad atskirties kultūra neįsitvirtintų žmonių sąmonėje.“ (jm / Vatican News)

2023 rugpjūčio 12, 14:56