Paieška

JTO Ženevoje JTO Ženevoje  (REUTERS)

Persekiojamas kas septintas krikščionis pasaulyje

Šventojo Sosto atstovas Jungtinių Tautų Organizacijoje Ženevoje atkreipė dėmesį į vis dažnesnius krikščionių ir kitų religijų išpažinėjų persekiojimo atvejus pasaulyje.

„Pastaruoju metu padaugėjo smurto. Atimama teisė reikšti ir praktikuoti savo tikėjimą. Vienas iš septynių krikščionių šiandien kenčia dėl persekiojimo“, – per 52-ąją JT Žmogaus teisių tarybos sesiją Ženevoje kalbėjo Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas arkivyskupas Fortunatus Nwachukwu. Beje, tai vienas paskutinių oficialių renginių JTO žinybose Ženevoje, kuriuose arkivyskupas F. Nwachukwu dalyvauja, nes jau kovo 15 d. popiežius jį paskyrė Evangelizacijos dikasterijos Pirmojo evangelizavimo ir naujųjų Bažnyčių skyriaus sekretoriumi.

Šventojo Sosto atstovas pabrėžė, kad religijos laisvės pripažinimas yra absoliuti taikos sąlyga ir būtina sąlyga oriam gyvenimui. Vis dėlto pastaruoju metu padaugėjo represijų prieš religines mažumas. Taip pat padaugėjo maldos namų ir religinių vietų išniekinimo ir naikinimo atvejų, taip pat smurtinių išpuolių prieš religinius lyderius. Ne mažesnį nerimą, pasak Vatikano atstovo, kelia ir tikinčiųjų diskriminacija, paslėpta po tariamos tolerancijos priedanga. Cenzūros priemonės vis dažniau riboja raiškos galimybes, dažnai prisidengiant siekimu neįžeisti kitų žmonių jausmų. Tai kenkia sveikam dialogui ir viešajam diskursui, taigi ir pagrindinei teisei į religijos, žodžio ir sąžinės laisvę.

Valstybės privalo ginti religijos laisvę. Kiekvienas žmogus turi turėti galimybę gyventi pagal savo sąžinę ir liudyti savo tikėjimą taip pat viešojoje erdvėje, pabrėžė arkivyskupas F. Nwachukwu. (jm / Vatican News)

 

2023 kovo 26, 13:19