R. Alvarezas R. Alvarezas 

Nikaragva. Vyskupas R. Alvarezas izoliuotas karceryje?

Katalikų Vyskupų konferencijos ir Bažnyčios atstovai visame pasaulyje smerkia Matagalpos vyskupo Rolando Alvarezo nuteisimą ir įkalinimą. Nepatvirtintomis žiniomis, į Tititapos kalėjimą išvežtas vyskupas laikomas karceryje. Spėjama, kad Nikaragvos režimas jį izoliavo vienutėje, kad negalėtų bendrauti su kitais kaliniais.

Solidarumą su kalinamu vyskupu ir persekiojamais Nikaragvos katalikais užtikrino, be kitų, Brazilijos, Gvatemalos, Kosta Rikos, Panamos ir Salvadoro Vyskupų konferencijos, Argentinos episkopato vadovas užtikrino visų krašto vyskupų solidarumą.

Lotynų Amerikos ir Karibų jėzuitų provincijolų (CPAL) konferencija komunikate užtarė visus persekiojamus dėl teisingumo. Centrinės Amerikos vyskupų sekretoriatas (SEDAC) komunikate paragino atsakinguosius Nikaragvoje už žmogaus teisių pažeidimus atsigręžti į tikrojo teisingumo kelią.

Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkas G. Grušas notoje pareiškė, kad 26 metų kalėjimo bausmė vyskupui R. Alvarezui yra rimtas tiek Bažnyčios ir valstybės santykių, tiek teisinės valstybės pažeidimas. Jis paprašė visų Europos vyskupų, kad informuotų savo kraštų vyriausybes apie šiuos pažeidimus. Anot G. Grušo, Bažnyčia nesiekia kito, kaip prisidėti prie kraštų, kuriuose gyvena, gerovės. Jis priminė, kad vasario 11 dieną Matagalpos vyskupas R. Alvarezas buvo nuteistas 26 metų kalbėjimo bausme ir pilietybės atėmimu, o keletą dienų anksčiau keturi Matagalpos vyskupijos kunigai, du seminaristai ir diakonas, suimti kartu su vyskupu R. Alvarezu, buvo nubausti 10 metų kalėjimo bausmėmis.

„Bažnyčia Europoje glaudžiasi prie Bažnyčios Nikaragvoje, kalinamo vyskupo R. Alvarezo ir kunigų, užtikrina savo meilę ir artumą, popiežiaus Pranciškaus žodžiais prašo visų melstis už visus, kurie kenčia toje brangioje šalyje, kad Nikaragvos politikų ir visų piliečių širdys atsivertų taikai tiesoje, teisingume, laisvėje ir meilėje“, – pažymėjo notoje Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininkas. (SAK / Vatican News)

2023 vasario 15, 12:15