Žmonių evakuacija iš bombarduoto pastato Mykolajive Žmonių evakuacija iš bombarduoto pastato Mykolajive  

S. Ševčukas: rinkitės nekaltojo pusę! Nebijokite daryti gera!

Kovo 28 dienos kasdienėje vaizdo žinioje Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios vyriausiasis ganytojas Sviatoslavas Ševčukas kalbėjo, jog Ukraina tapo moralinio pasirinkimo ženklu: esate už ar prieš nekaltąjį? Kovo 29 dienos žinioje ganytojas kvietė drąsiai daryti gera.

Pirmadienio kreipimesi didysis arkivyskupas kalbėjo, jog Viešpaties Velykos ir kryžius vieniems tapo keliu į dangų, kelrodžiu į Prisikėlimą, o kitiems – suklupimo akmeniu, nuopuolio uola. Šiandieninis karas Ukrainoje yra tarsi Velykų procesijos kelias, kuriuo juda visa šalis. Toliau kiekvieną dieną krentant bombų krušai, kiekvienas, žiūrintis į Ukrainos kančią, susiduria su pasirinkimu.  

„Šiandien Ukraina yra simbolis, ženklas, kvietimas, ir kiekvienas Žemės gyventojas turi pasirinkti, į kurią pusę stoti. Kiekvienas, kuris gerbia žmogaus gyvybę, kiekvienas, kuris jaučia, kad kiekvieno žmogaus gyvenimas yra šventas ir gerbia Dievo įsakymą „Nežudyk“, šiandien turi stovėti Ukrainos pusėje. Kas gerbia Dievo įsakymą „Nevok“, bet mato, kaip šiandien rusų okupantai plėšia paprastus žmones, atima paskutinius likučius ir pasmerkia juos badui, turi stoti į Ukrainos pusę. Kiekvienas, kuris gerbia Dievo įsakymą „Negeisk savo artimo žmonos“ ir mato, kaip šis okupantas žemina ir prievartauja ukrainietes jų vaikų akyse, negali būti neutralus, bet turi stoti į Ukrainos pusę“, – sakė didysis arkivyskupas S. Ševčukas.

„Šiandien norėčiau atnaujinti savo kreipimąsi į visus, kurie mane girdi, į valstybių vadovus, kurių rankose šiandien yra šiuolaikinės žmonijos likimas, į politikus, parlamentarus, religinius veikėjus, viešosios nuomonės lyderius ir visus geros valios žmones: pasirinkite. Stokite į nekaltos aukos pusę, aukos, patiriančią agresiją iš žmogaus, kuris planavo diktuoti savo naujas taisykles ne tik Ukrainai, bet ir visam pasauliui, grasina trečiuoju pasauliniu karu“, – kalbėjo ukrainietis ganytojas, kviesdamas rinktis gyvenimą, Dievo palaiminimą, oriai ir tiesoje norinčius gyventi žmones, o ne beširdiškai stebėti vaikų žūtį.

„Šiandien noriu padėkoti visiems, kurie jau pasirinko ir palaiko Ukrainą, kurie, kaip gali, remia mūsų žmones, kiekvienas ten, kur yra, kiekvienas pagal savo sąžinės priesaką, – sakė Sviatoslavas Ševčukas. – Tegul tikrojo ir gyvybę teikiančio Kryžiaus galia tampa nauja žmonijos galia, galinčia laimėti karą!“

Kovo 29 dienos – 34 karo dienos – Ukrainos žemę toliau drebinant bomboms ir liejantis nekaltųjų kraujui – vaizdo žinioje Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas kalbėjo apie drąsą: visų pirma, apie drąsą priešintis ir apie drąsą kovoti. Taip apie dvasinį drąsos matmenį – nepasiduoti blogio gąsdinimui ir drąsą daryti gera.   

„Ukraina laikosi. Ukraina kovoja. Dar daugiau, Ukrainos kariuomenė išlaisvina mūsų miestus ir kaimus, o savo drąsa, savo gebėjimu kovoti, savo jėgomis ukrainiečiai stebina visą pasaulį“, – sakė S. Ševčukas. Niekas nenorėjo šio beprasmio karo. Tačiau, jam prasidėjus, ukrainiečiai drąsiai stojo į tautos ir tėvynės gynybą.

Išlaisvintose vietovėse gerai matyti karo ir okupanto paliktos žaizdos: sunaikinti ir subjauroti ne vien pastatai, bet ir žmonių kūnai bei likimai. Mariupolio miestas toliau ginasi, bet į jį nepavyko pristatyti jokios humanitarinės pagalbos. Jame ir aplinkinėse vietovėse žmonės miršta ne vien nuo kulkų, bet ir nuo bado. Pasak didžiojo arkivyskupo, jis girdėjo apie priverstinį civilių iš Mariupolio, kitų vaiduokliais tapusių miestų, kaip kad Volnovacha, žmonių išvežimą į Rusijos gilumą atėmus dokumentus, kaip trėmimų metu Stalino laikais. „Kviečiu visą pasaulį kaip gali ginti ukrainiečių tautą, kad ukrainiečiai gyventų savo gimtojoje Ukrainos žemėje, kaip šimtmečius iki tol, ir kad niekas jų nepavergtų“, – sakė ganytojas.

„Tęsiame dvasinę gavėnios kelionę. Ir kiekvienas, kuris mėgina kovoti su nuodėme, su blogiu, žino apie velnio grasinimus ir gąsdinimus. Velnias nori padaryti viską, kad išvestų žmogų iš teisumo kelio. Todėl, norint daryti gera, reikia turėti drąsos. Norint eiti tiesos keliu, reikia turėti drąsos.

Šiandien noriu pakviesti visus mūsų klausytojus Ukrainoje ir užsienyje: nebijokite daryti gera! Neleiskite velniui jūsų išgąsdinti, neleiskite jus išvesti iš krikščioniško ir visuotinio teisumo kelio!“ – sakė didysis arkivyskupas.

Šiandien, pasak jo, Rusija grasina visiems, kurie nori daryti gera Ukrainai. „Nebijokite! Nebijokite daryti gera! Nebijokite būti solidarūs su kenčiančiaisiais! Nes gėris turi galią, kuri visada laimės. Būkite arti Ukrainos! Pasirinkite! Darykite gera! Įveikime velnio sėjamą baimę ir jis bėgs nuo mūsų, o tiesa nušvis visa savo galia ir grožiu. Telaimina Dievas Ukrainą ir jos žmones! Telaimina Dievas verkiančius, silpnus, suluošintus, tremtinius, badaujančius“, – meldė ganytojas. (RK / Vatican News)

2022 kovo 30, 09:17