Paieška

Ukrainos karo pabėgėliai Švedijoje Ukrainos karo pabėgėliai Švedijoje 

Karas Ukrainoje – popiežiaus pokalbiai su Latvijos ir Slovakijos atstovais

Ukrainos karo pabėgėlių skaičius jau pasiekė tris milijonus, maždaug du trečdaliai jų atvyko į Lenkiją, milijonas kitų, daugiausia moterų su vaikais, nuo karo glaudžiasi kaimyninėse Europos Sąjungos šalyse, nuo Slovakijos iki Rumunijos, taip pat Moldovoje. Į Lietuvą kasdien atvyksta per tūkstantį ukrainiečių, Latvija ir Estija taip pat organizuoja karo pabėgėlių priėmimą iš Ukrainos.

Pirmadienį popiežius privačiose audiencijose, be kitų asmenų, priėmė  Slovakijos ir Latvijos užsienio reikalų ministrus. Po audiencijų abiejų šalių diplomatijos vadovai patikino, jog pagrindinė pokalbių su popiežiumi ir jo bendradarbiais tema buvo karas Ukrainoje.

Buvo aptarti aktualūs užsienio politikos klausimai, visų pirma Rusijos invazija į Ukrainą ir jos poveikis saugumo padėčiai regione bei visoje Europoje, komunikate pažymi Latvijos užsienio reikalų ministerija. Užsienio reikalų ministras Edgars Rinkēvičs padėkojo popiežiui už jo ir Katalikų Bažnyčios tvirtą ir principingą paramą Ukrainai. Popiežiaus audiencijoje, kurios metu paminėtos Šventojo Sosto ir Latvijos konkordato šimtosios bei popiežiaus Pranciškaus išrinkimo devintosios metinės, Latvijos vyriausybės narys išreiškė viltį, kad tarptautinė bendruomenė dės visas pastangas, kad Ukrainos žmonėms būtų suteikta humanitarinė pagalba.

Popiežius ir Latvijos užsienio reikalų ministras Edgars Rinkēvičs
Popiežius ir Latvijos užsienio reikalų ministras Edgars Rinkēvičs

Tuo tarpu Latvijos vyskupų konferencija pakvietė kovo 25 d., Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmės dieną, rinkti lėšas nuo karo Ukrainoje nukentėjusiesiems paremti. Latvijos „Caritas“ paprašė parapijų organizuoti savanorių paramos grupes, suteikti pagalbą apgyvendinant karo pabėgėlius ir per „Caritas Internationalis“ gavėnios aukas skirti Ukrainai.

Pirmadienį, prieš audienciją Latvijos užsienio reikalų ministro vadovaujamai delegacijai, popiežius priėmė Slovakijos užsienio reikalų ministrą Eduardą Hegerį ir jį vizito į Vatikaną metu lydinčius asmenis.

Popiežius ir Slovakijos užsienio reikalų ministras Eduardas Hegeris
Popiežius ir Slovakijos užsienio reikalų ministras Eduardas Hegeris

„Popiežius labai įvertino Slovakijos paramą karo pabėgėliams iš Ukrainos  ir dėkojo Slovakijai už šiltą jų priėmimą“, – interviu „Vatikano radijo – Vatican News“ slovakų redakcijai pasakė Slovakijos užsienio reikalų ministras.

Per dvi savaites nuo Rusijos karinės agresijos Ukrainoje pradžios į Slovakiją atvyko 200 000 Ukrainos žmonių. Didžioji dauguma Ukrainos karo pabėgėlių neužsibūna Slovakijoje – vyksta pas artimuosius, gyvenančius kituose kraštuose. Slovakijoje prisiglaudė apie 10–12 procentų krašto sieną iš Ukrainos kirtusių asmenų. Pasienio punktuose įkurtuose pabėgėlių priėmimo centruose budi Bažnyčios Slovakijoje savanoriai, kurie su valstybės ir labdaros organizacijų pagalba paslaugiai priima Ukrainos karo pabėgėlius.

Trečiadienį, kovo 16 d., į Slovakiją atvysta ypatingas popiežiaus pasiuntinys – kardinolas M. Czerny. Jam popiežius yra pavedęs misiją lankyti ukrainiečius pabėgėlius pasienio priėmimo punktuose, jis galimai nuvyks ir į Ukrainą.

Kaip jau skelbta, popiežius Pranciškus pavedė kardinolui M. Czerny paliudyti Šventojo Tėvo artumą nuo karo bėgantiems ir dėl kitų smurto formų kenčiantiems ukrainiečiams.

Kardinolas M. Czerny Vengrijoje lanko Ukrainos karo pabėgėlius
Kardinolas M. Czerny Vengrijoje lanko Ukrainos karo pabėgėlius

Apie kardinolo M. Czerny misiją Slovakijoje ir Ukrainoje pranešė Šventojo Sosto spaudos salė. Jos komunikate pažymima, kad popiežius meldžiasi ir seks jo misiją taip, kaip darė per pirmąją kardinolo M. Czerny misiją. Kovo 8–11 dienomis Romos kurijos kardinolas M. Czerny popiežiaus vardu buvo nuvykęs į Vengriją ir iš jos teritorijos apsilankė Ukrainoje.

Kardinolas K. Krajewskis kalbasi su Rava Ruskos (Lvivo sritis) meru
Kardinolas K. Krajewskis kalbasi su Rava Ruskos (Lvivo sritis) meru

Tuo pat metu kitas Romos kurijos kardinolas Konradas Krajewskis paliudijo popiežiaus artumą karo pabėgėliams iš Ukrainos Lenkijoje ir vakarinėje Ukrainoje. Kovo 10 d., lankydamasis Lvive, popiežiaus ypatingasis pasiuntinys dalyvavo maldos už taiką Ukrainoje susitikime lotynų apeigų katalikų arkivyskupijos katedroje. Kartu su popiežiaus pasiuntiniu taikos malonės Ukrainai meldė Ukrainos graikų ir lotynų katalikų arkivyskupai, Ukrainos ir Maskvos patriarchato ortodoksų metropolitai, armėnų ir protestantų dvasininkai ir žydų bendruomenės rabinas. Kardinolas K. Krajewskis maldos susitikime pasakytoje kalboje patikino, kad ir popiežius Pranciškus meldžiasi kartu su jais.

Popiežius Pranciškus sekmadienį, kovo 13 d., paprašė visų vyskupijų tikinčiųjų dažniau melstis už Ukrainos taiką, patikino, jog tie, kurie remia smurtą, vaikų, nekaltų žmonių ir beginklių civilių žudymą, vykdo nepriimtiną ginkluotą agresiją, žudynes, išniekina Dievo vardą, nes Dievas yra tik taikos, ne karo Dievas.

„Dievo vardu, prašau jūsų: sustabdykite šias žudynes!“ – pasakė popiežius. (SAK / Vatican News)

Popiežius Pranciškus
Popiežius Pranciškus
2022 kovo 15, 13:17