Paieška

Viduržemio regiono susitikimas Viduržemio regiono susitikimas 

Viduržemio regiono susitikimas: ketinimų chartija kaip dovana popiežiui

Vasario 10 d. Romoje buvo pristatytas Viduržemio regiono vyskupų ir merų susitikimas, kuris vyks Florencijoje vasario 23–27 d. Pradedant konferenciją turėtų dalyvauti Italijos premjeras M. Draghi, o baigiamosioms Mišioms vadovaus popiežius Pranciškus. Tikimasi sulaukti ir Italijos prezidento S. Mattarella.

Enciklika „Fratelli tutti“ ir Sinodas bus suvažiavimo pagrindas, kuris vyks praėjus dvejiems metams po panašaus susitikimo Baryje. Konferencijoje dalyvaus 20 šalių vyskupai ir merai. Iniciatyvą vainikuos Šv. Mišios Florencijos Šv. Kryžiaus bazilikoje sekmadienį, vasario 27 d., kurioms vadovaus popiežius Pranciškus.

Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Gualtiero Bassetti, kalbėdamas spaudos konferencijos Romoje metu, dalį kalbos skyrė pagerbti Giorgio La Pira, kuris visą gyvenimą kovojo už dialogą. Šis Florencijos meras mėgo sakyti, kad žmogus yra toks būtent dėl savo sugebėjimo susitikti. Kard. Bassetti pabrėžė Viduržemio jūros geopolitinį unikalumą – trijų žemynų baseinas, „katilas, kuriame lydosi viso pasaulio problemos“. Kardinolas tikisi, kad suvažiavimo metu bus subrandintos konkrečios idėjos ir plataus masto veiksmai, kurie peržengtų  Europos sienas ir paveiktų įvairių vyriausybių sąžinę.

Vyskupai surengs apvalaus stalo diskusijas apie religinių bendruomenių teises ir pareigas miestuose. Vasario 25 d. bus meldžiamasi už tikėjimo ir teisingumo kankinius ir liudytojus, vasario 26 d. numatyta deleguotų vyskupų ir merų susitikimas  Florencijos savivaldybėje, o po diskusijų bus pasirašyta Florencijos deklaracija. Planuojama, kad sekmadienį popiežius privačiai susitiks su 50 pabėgėlių šeimų iš Afrikos ir Artimųjų Rytų.

Susitikime dalyvaus apie šešiasdešimt merų ir vyskupų, pasisakys taip pat ir įvairių šalių ekspertai. Vysk. Antonino Raspanti, Italijos vyskupų konferencijos vicepirmininkas, išskyrė italams rūpimas temas: krikščionių bendruomenės indėlis miestuose ugdant tarpreliginį dialogą, parama labiausiai stokojantiems, migrantų priėmimo klausimas.

Florencijos arkivyskupas kardinolas Giuseppe Betori spaudos konferencijos apie būsimą vyskupų ir merų susitikimą metu kalbėjo apie mieste esančios veikiančios Bažnyčios modelį, kurį palaiko popiežius, ir apie įkūnytos krikščionybės viziją. „Atspirties taškas – prielaida, kad tikėjimas turi ką pasakyti žmonijai: būti krikščionimis nereiškia priklausyti sektai, bet reiškia būti civilizacijos principu visiems“, – sako kardinolas Betori.

Florencijos meras Dario Nardella pabrėžė, kad susitikimas bus stiprus kreipimasis į Europą, kuri negali likti abejinga Viduržemio regionui ir kuri išgyvena kritiškiausią momentą per pastaruosius dešimtmečius.

(DŽ/Vatican News)

2022 vasario 12, 13:54