Paieška

E. Macronas Strasbūre E. Macronas Strasbūre 

COMECE: rūpinkimės ir motina, ir negimusiu vaiku

Situacijos, kuriose atsiduria apie abortą galvojančios motinos, yra tragiškos ir sudėtingos. Tačiau nereikia pamiršti, kad viena iš pagrindinių vertybių yra pagarba kiekvieno žmogaus orumui visais jo gyvenimo etapais, pažymi Europos Sąjungos vyskupų konferencijas vienijanti organizacija.

ES vyskupų konferencijų komisija (COMECE) reagavo į prezidento E. Macrono sausio 19 dieną Europos parlamente Strasbūre pasakytus žodžius. Prancūzijos, kuri nuo sausio 1 d. šešiems mėnesiams perėmė pirmininkavimą Europos Sąjungai, prezidentas pasiūlė Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją papildyti aplinkos apsaugos ir aborto teisėmis. Tai, pasak jo, įpūstų į ją naujos gyvybės.

Replikuodama į Prancūzijos prezidento žodžius, COMECE rašo: „Sutinkame su prezidentu Macronu dėl to, kad svarbu ginti ir propaguoti Europos Sąjungos vertybes. Tačiau norėtume pabrėžti, kad viena iš pagrindinių vertybių yra pagarba kiekvieno žmogaus orumui visais jo gyvenimo etapais, ypač visiškai pažeidžiamose situacijose, kaip, pavyzdžiui, negimusio vaiko atveju. Europos Sąjungos tėvai steigėjai, remdamiesi autentiška humanistine tradicija, dėl kurios Europa yra tokia, kokia ji yra, labai gerai suvokė pamatinę neatimamo žmogaus asmens orumo, taip pat ir bendruomenės, kaip bendro mūsų Sąjungos pagrindo, svarbą“.

„Mes žinome, kokios tragiškos ir sudėtingos yra situacijos, kuriose atsiduria motinos, svarstančios apie abortą. Rūpinimasis moterimis, kurios yra sunkioje ar konfliktinėje situacijoje dėl nėštumo, yra Bažnyčios diakoniškosios tarnystės centre, tai turi būti ir mūsų visuomenių pareiga. Sunkumus patiriančios moterys neturėtų būti paliktos vienos, kaip neturi būti ignoruojama ir negimusio vaiko teisė į gyvybę. Abu turi gauti visą būtiną pagalbą“, – pabrėžia COMECE.

Teisiniu požiūriu Europos ar tarptautinėje teisėje nėra pripažintos teisės į abortą. Mėginimas tai pakeisti, įtraukiant tariamą teisę į abortą į Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartiją, ne tik prieštarauja pagrindiniams Europos įsitikinimams ir vertybėms, bet ir tai būtų neteisingas įstatymas, be etinio pagrindo ir skirtas tapti nuolatinio konflikto tarp ES piliečių priežastimi. Europos integracija visada turėtų puoselėti pagarbą skirtingoms tapatybėms ir vengti ideologinio primetimo.

„Šia prasme prezidento E. Macrono pasiūlymas įterpti šią tariamą teisę jokiu būdu negali būti vertinamas kaip „naujos gyvybės įkvėpimas mūsų pagrindinėms teisėms“, – reziumuoja COMECE.

Galima priminti, kad 2000 metais priimta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija yra pirminis teisės šaltinis, privalomas visoms Bendrijos narėms. Kita vertus, skirtingai nuo naudojamos retorikos, teisė į abortą neegzistuoja. Beveik visur Europoje vienokiu ar kitokiu lygiu aborto praktika yra įteisinta, užtikrinama prieiga prie jo. Tačiau aborto legalizavimas, atsižvelgiant į dažnai sudėtingas ir tragiškas aplinkybes, kuriose atsiduria moterys, ir abortas kaip žmogaus teisė yra labai skirtingos kategorijos. Bažnyčios mokyme pabrėžiama, kad be teisės į gyvybę visos kitos teisės paprasčiausiai nebeturi kuo remtis. Tai susiję su daug matmenų turinčiu klausimu: kas yra žmogus, kas yra asmuo? Europos Žmogaus teisių teismas yra pripažinęs, jog „valstybė gali lygiai taip pat teisėtai nuspręsti laikyti negimusį vaiką asmeniu ir saugoti jo gyvybę, nei laikytis priešingos nuomonės“ (žr. A, B ir C prieš Airiją, 25579/05, 222 sk.) 

Tai pastaruoju metu kartojo pati COMECE. „Teisiniu požiūriu nei Europos Sąjungos teisės aktai, nei Europos Žmogaus teisių konvencija nenumato teisės į abortą. Šis klausimas paliktas spręsti valstybių narių teisinėms sistemoms“, – rašoma jos komentare apie ES Parlamento 2020 lapkričio mėnesio rezoliuciją, kritikavusią abortų politiką Lenkijoje. Ten pat priduriama, kad ES parlamentas, reikalaudamas Lenkijos gerbti teisinius principus, pats turėtų paisyti oficialiai deklaruojamo skirtingų ES ir valstybių narių kompetencijų principo.

Panašias pastabas COMECE pateikė 2021 metų birželį, po ataskaitos dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėties Europos Sąjungoje, kiek tai susiję su moterų sveikata („Matičiaus ataskaitos“). Vertindama visas pastangas užtikrinti moterų sveikatą ir teises, COMECE kritikuoja aborto tarsi žmogaus teisės ir paprastos sveikatos paslaugos pateikimą, neturintį pagrindo tarptautinėse sutartyse, neatsižvelgiantį į situacijų sudėtingumą, nesuderintą su kitomis teisėmis, tokiomis kaip sąžinės prieštara ir įsitikinimų laisvė, įrašyta į tą pačią ES Pagrindinių teisių chartiją, nepagarbų valstybių šalių pasaulėžiūrinei ir teisinei įvairovei, atspindintį vienpusį požiūrį. (RK / Vatican News)

2022 vasario 08, 15:15