Paieška

Šv. Pranciškaus bazilika ir Asyžiaus taikos žibintas Šv. Pranciškaus bazilika ir Asyžiaus taikos žibintas 

Asyžius karą Ukrainoje pradėjusiems: vardan Dievo – liaukitės!

„Asyžiuje šv. Pranciškaus ir šv. Klaros taikos žinią sergintieji nebegali toliau tylėti į žemyną sugrįžtančio karo akivaizdoje. Šaukiame tiems, kurie jį kursto ir vykdo, su galimai baisiomis pasekmėmis: vardan Dievo, žmonijos ir sveiko proto – liaukitės!“

Šiais žodžiais Asyžiaus vyskupas, miesto merė, pranciškonų bendruomenių vadovai – Asyžiaus bazilikos kustodas, mažesniųjų brolių, kapucinų ir trečiojo ordino provincijų ministrai ir vyskupijos „Asyžiaus dvasios“ komisijos pirmininkas bendrame pareiškime paprašė, kad „turintys valdžią sustabdytų visus smurto veiksmus, sukurtų erdvę diplomatijai, dialogui, vilčiai ir taikai“. Pareiškimo autoriai taip pat paragino JTO, „kuriai pavesta gelbėti ateities kartas nuo karo rykštės, kad dabartinėje krizėje vykdytų šį jai pavestą centrinį vaidmenį“.

Asyžiaus kreipimosi autoriai patikino, jog pirmiausia trokšta užtarti karo aukas, priminė, ką sakė popiežius Pranciškus, tikintiesiems ir netikintiesiems priminęs Jėzaus mokymą, kad „palaiminti taikdariai“ ir kad „smurto beprasmybė velniška“.

„Tvirtai smerkdami karą ir smurtą, bet kokios formos priespaudą ir agresiją, norime visam pasauliui priminti, kad taika yra galima, kiekvienas yra įpareigotas ir negali likti abejingas. Šventieji Pranciškus ir Klara mus moko svajoti apie neįmanomus dalykus ir neprarasti vilties pačiose beviltiškiausiose situacijose.“

Asyžiaus vyskupija pakvietė tikinčiuosius šeštadienį, vasario 26 d., į maldos vigiliją už taiką Marijos Angelų karalienės bazilikoje ir nurodė melsti už taiką per visas sekmadienį, vasario 27 d., vyskupijos bažnyčiose aukosimas Mišias. Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino sekmadienio vidudienį Mišias aukos Šv. Pranciškaus bazilikoje. Pelenų trečiadienį, kovo 2 d., Asyžiaus tikintieji kviečiami pamainomis dalyvauti tęstinėje Švč. Sakramento adoracijoje Marijos Sopra Minerva bažnyčioje Asyžiaus centre. Popiežius Pranciškus tą pačią dieną pakvietė pasninkauti ir melstis už taiką. (SAK / Vatican News)

2022 vasario 25, 11:39