Paieška

Kardinolas G. Versaldi Kardinolas G. Versaldi 

Katalikiško ugdymo kongregacijos prefektas lankosi JAE

Kardinolas Giuseppe Versaldi, Katalikiško ugdymo kongregacijos prefektas, lydimas popiežiškosios „Gravissimum Educationis“ fundacijos direktoriaus kun. Guy-Réal Thivierge, šiomis dienomis lankosi Jungtiniuose Arabų Emyratuose, kur susitiko su įvairiais valstybės pareigūnais, tarp kurių – Tolerancijos ir sugyvenimo ministru šeichu Nahyan bin Mubarak Al Nahyan.

Kardinolas Versaldi taip pat susitiko su Ibrahim Al Hammadi, JAE švietimo ministru, ir pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Galima priminti, kad į Katalikiško ugdymo kongregacijos veiklos kompetenciją patenka per 216 000 katalikiškų mokyklų visame pasaulyje, taip pat per 1700 universitetų, fakultetų ir kitų aukštojo išsilavinimo įstaigų. JAE taip pat veikia kelios katalikiškos mokyklos. 

Tačiau kardinolo Versaldi kelionės į šį kraštą kontekstas yra gerokai platesnis. 2019 metų vasario mėnesį popiežius Pranciškus apsilankė JAE ir su Al Azharo didžiuoju imamu Ahmadu Al-Tayyeb pasirašė Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Šio dokumento temos buvo išplėstos popiežiaus Pranciškaus paskutiniojoje enciklikoje „Fratelli tutti“ apie žmonių brolybę ir socialinę draugystę. 

Abiejuose dokumentuose stengiamasi pabrėžti, jog dabartiniame globalizacijos procese nepakanka dialogo, solidarumo, vienas kito supratimo, pagarbos asmeniui. Vien galios plėtimo ar ekonominio pasipelnymo motyvais grįsta globalizacija rizikuoja sukurti nežmogišką, neteisingumo, nelygybės, išnaudojimo kupiną, fragmentuotą ir konfliktišką pasaulį. Šiame pasaulyje bus bloga gyventi ne tik žmogui, bet ir visoms kitoms gyvybės formoms. Todėl technologijų pažangą, epochines migracijos bangas, intensyvėjančius prekybinius mainus turi lydėti žmonių brolybės ir socialinės draugystės pažanga. Tai turi būti visų geros valios žmonių, ypatingai tų, kurie yra atsakingi už visuomenę, rūpestis, nepriklausomai nuo jų įsitikinimų. Ir tai neišvengiamai turi būti Dievą tikinčių rūpestis, motyvuotas transcendentinės vertybės:

„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Per tikėjimą į Dievą, kuris sukūrė Visatą, kūrinius ir visus žmones (jie yra lygūs dėl jo gailestingumo), tikintieji yra pašaukti išreikšti šią žmogiškąją brolybę saugodami kūriniją ir visą Visatą, taip pat palaikydami visus žmones, ypač vargingiausius ir tuos, kurie labiausiai stokoja“, – pažymima dokumente.

 

Vienas iš pagrindinių ir privilegijuotų kelių kurti žmogiškąją brolybę yra švietimas ir naujų kartų ugdymas. Telieka apgailestauti, kad koronaviruso pandemija sužlugdė vieną iš didžiausių popiežiaus Pranciškaus iniciatyvų 2020 gegužės mėnesį sušaukti pasaulinę konferenciją apie naują ugdymo paktą. 

Tačiau būtent JAE ėmėsi panašios iniciatyvos – šių metų gruodžio 12–14 dienomis šioje šalyje planuojama pasaulinė konferencija, kurioje dalyvaus ir svarbiausios tarptautinės organizacijos apie globalaus švietimo ateitį „RewirED“. (RK / Vatican News)

2021 liepos 07, 14:15