Paieška

Kardinolas P. Turkson Kardinolas P. Turkson 

Sveikesnis pasaulis yra teisingesnis pasaulis

Balandžio 7-ąją minima Pasaulinė sveikatos diena, kurią 1948 metais įsteigė Sveikatos Asamblėja, vėliau pavadinta Pasauline Sveikatos Organizacija. Šios dienos tikslai – iškelti sveikatos ir socialinės sveikatos politikos klausimus.

„Kurti teisingesnį ir sveikesnį pasaulį visiems“ – tokia kardinolo Peterio Turksono, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefekto, pasirašytos ir Pasaulinei sveikatos dienai skirtos žinios antraštė. Antraštė reziumuoja dabartinę pasaulinę situaciją: koronoviruso pandemija smogė visoms valstybėms, visiems žemynams, tuo pat metu išryškino senas bėdas ir ydas, tarp kurių išsiskiria nelygybė ir nevienoda prieiga prie sveikatos paslaugų.

„Mes išgyvename krizę ir iš krizės, kaip priminė popiežius Pranciškus, nėra išeinama tokiais pat: išeisime arba geresni, arba blogesni. Pasaulinės sveikatos dienos kvietimas yra toks: „Kurkime teisingesnį ir sveikesnį pasaulį“. Sunkūs metai mums priminė, koks svarbus žmogiškas solidarumas ir kad niekas neišsigelbsti pats vienas“, – rašoma kardinolo Turksono žinioje.

„Pandemija padidino jau ir taip didelį atstumą tarp daugiausia galimybių turinčių ir mažiau galimybių turinčių kraštų“ – tai apgailestautina realybė, pažymi kardinolas Turksonas. Sveikatos apsaugos ir priežiūros požiūriu didžioji žmonijos dalis tebegyvena pasaulio pakraščiuose. Pamatinė sveikatos priežiūros teisė siejasi su visuotine teisingumo vertybe, kuri neskirsto žmonių pagal tautas ar kilmę. 

Mums reikia tokių sveikatos apsaugos sistemų, kurios sugeba suderinti teisingumą ir sveikatos priežiūrą. Galima pasakyti, jog mums reikia visapusiškos sveikatos priežiūros, kuri atsižvelgia į visus asmens matmenis: fizinį, psichologinį, intelektualinį, kultūrinį ir socialinį. Užtikrinti sveikatos priežiūrą yra teisingumo veiksmas: asmuo gauna tai, kas jam priklauso kaip asmeniui. Teisingesnis pasaulis yra sveikesnis pasaulis, sveikesnis pasaulis yra teisingesnis, pabrėžė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas. 

Pandemija parodė, kad esame susiję ir priklausomi vienas nuo kito. Daugelis suprato, kaip svarbu jaustis atsakingiems vieni už kitus, elgtis broliškai vienas su kitu, kad visų gėris yra ir mano gėris, kad saugoti bendruomenę reiškia saugoti ir save patį bei savo šeimos narius. Ir priešingai, individualizmas bei egoizmas yra labai trumparegiškas elgesys.     

Kardinolas Turksonas taip pat atkreipė dėmesį į bendrą psichinę sveikatą dabartinės pandemijos metu: psichologinė kančia, jaučiama tiek šeimose, tiek ligoninėse, nėra mažiau svarbi už kitas sudedamąsias sveikatos dalis. 

„Nelygybė sveikatos srityje yra neteisinga, tačiau jos galima išvengti strategijomis, kurios užtikrina tokią pačią prieigą prie sveikatos paslaugų“, – pažymi kardinolas Turksonas ir priduria, kad toks geresnis, teisingesnis, taikesnis pasaulis įmanomas tik tuo atveju, jei turintys daugiau prisiims moralinę atsakomybę už mažiau turinčius. (RK / Vatican News

 

2021 balandžio 07, 15:27