Paieška

Popiežius ir arkivyskupas Sviatoslavas Ševchukas 2018 m. Popiežius ir arkivyskupas Sviatoslavas Ševchukas 2018 m. 

Arkivyskupas S. Ševčukas: Velykų varpai tenutildo ginklus

Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas Kijevo ir Haličo didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas dėkoja popiežiui už jo maldą už taiką Ukrainoje ir solidarumą su ukrainiečių tauta.

Sekmadienio vidudienį popiežius Pranciškus visų paprašė melstis už taiką Ukrainoje. Popiežius sakė, kad jis labai susirūpinęs stebi padėtį Rytų Ukrainoje, kur pastaraisiais mėnesiais padaugėjo paliaubų pažeidimų, su dideliu nerimu seka įvykius. Popiežius prašė vengti įtampos didinimo, imtis veiksmų, kurie skatintų pasitikėjimą, padėtų susitaikinti ir atkurti labai reikalingą ir visų trokštamą taiką. Popiežius taip pat išsakė susirūpinimą  dėl blogėjančios humanitarinės padėties.

„Ukrainos visuomenės, ukrainiečių tautos vardu, taip pat Bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos, kuriai šiuo metu vadovauju, vardu reiškiu dėkingumą Šventajam Tėvui Pranciškui už jo raginimą atkurti taiką Rytų Ukrainoje“, – sakė arkivyskupas S. Ševčukas Vatikano radijui duotame interviu. „Dabar mes gyvename didelėje baimėje. Vyksta masiška Rusijos kariuomenės koncentracija prie Ukrainos sienų. Bijome ne tik karo veiksmų intensyvėjimo okupuotoje Donabaso srityje, bet ir naujos tiesioginės Rusijos pajėgų invazijos į Ukrainos teritoriją. Tai atneštų tūkstančius aukų ir labai pablogintų humanitarinę situaciją Ukrainoje. Dėl to esame labai dėkingi, kad Šventasis Tėvas paskelbė raginimą atkurti taiką, kad jis yra su mumis, kad išsakė mums savo solidarumą. Mes tikimės, kad atsakingieji už tarptautinės bendruomenės gyvenimą sustabdys karo veiksmus, kad turės drąsos įvykdyti savo pareigą pasiekti taikingą sudėtingos padėties Rytų Ukrainoje sprendimą.“

Arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo ir apie sunkią humanitarinę situaciją Rytų Ukrainoje, kurią dar labiau apsunkina pandemija ir paliaubų pažeidimai. Anksčiau buvo galimybė civiliams žmonėms kirsti Ukrainą ir okupuotą dalį skiriančią liniją, žmonės ateidavo atsiimti pensijos, nusipirkti maisto. Per tuos perėjimo punktus buvo galima siųsti humanitarinę paramą. Dabar tai neįmanoma, žmonės izoliuoti, daugėja užsikrėtimų koronavirusu, pasakojo arkivyskupas. Jei prie to prisidėtų dar karo veiksmai, ištiktų humanitarinė tragedija.

„Karu nieko nelaimėsime, bet viską prarasime“, – sakė arkivyskupas. „Protas, dialogas turi laimėti prieš pagundą naudoti ginklus sprendžiant bet kokias tarptautinės politikos problemas“. Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas taip pat priminė, kad jau netrukus Ukrainoje bus švenčiamos Velykos. „Velykų giesmės, varpų skambėjimas tenutildo šūvius ir ginklų žvangesį. To mes prašome, už tai mes meldžiamės, toks mūsų pats giliausias troškimas. Telaimi taika. Kariuomenė tebūna atitraukta, kad žmonės galėtų sulaukti pagalbos, kurios jiems labai reikia.“ (JM / Vatican News)

2021 balandžio 20, 14:01