Paieška

Šiaurės ir Pietų Korėjų siena Šiaurės ir Pietų Korėjų siena 

Ekumeninė malda už Korėjos taiką

Pasaulio Bažnyčių taryba kviečia Bažnyčias visame pasaulyje melsti taikos Korėjos pusiasalyje. Šeštadienį, rugpjūčio 1 dieną, pradėta maldos kampanija tema „Meldžiame taikos dabar, užbaikite karą“ tęsis iki Žolinės – rugpjūčio 15 d.

Pasaulio Bažnyčių taryba ateinančiomis dienomis paskelbs septyniasdešimt maldų ir istorinių pasakojimų, simboliškai atmenant septyniasdešimt metų nuo Korėjos karo pradžios. Korėjos karas formaliai nesibaigė. Abiejų Korėjų santykius sąlygoja nuo konflikto pabaigos įsigaliojusios paliaubos.

Maldų ir ekumeninių liturgijų tekstus už taiką Korėjos pusiasalyje Pasaulio Bažnyčių taryba skelbia savo portale oikoumene.org.

Birželio 22 d. įvairių kraštų krikščioniškų Bažnyčių atstovai iškilmingai perskaitė ekumeninę žinią dėl Korėjos taikos. Įvykį internetu transliavo Pasaulio Bažnyčių Taryba Ženevoje. Šią iniciatyvą rėmė viso pasaulio Bažnyčių nacionalinės tarybos, ypač tų šalių, kurios buvo įsitraukę į Korėjos karą. Bažnyčios paragino nutraukti karines pratybas regione, atnaujinti dialogą tarp Pietų ir Šiaurės Korėjų, normalizuoti diplomatinius santykius tarp Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos ir JAV.

Pietų Korėjos katalikų bendruomenė nuo 1965 metų kasmet prisimena karo pradžios metines specialia Maldos už susitaikinimą diena. Sostinės Seulo arkivyskupas kardinolas Andrew Yeom Soo-jung Maldos už tėvynės susitaikinimą proga ragino politikos veikėjus žvelgti toliau asmeninių, partinių ir nacionalinių interesų: „Įsipareigojimas kurti taiką reiškia siekti bendros Šiaurės ir Pietų Korėjų gerovės“. Korėjai reikia „atleidimo politikos“, sakė Seulo katalikų ganytojas. Pasak jo, skleidžiant atleidimo politiką, teisingumas tampa žmogiškesnis, o taika – pastovesnė.

Seulo katalikų ordinaras kardinolas Yeom Soo-jung taip pat yra Šiaurės Korėjos Pchenjano vyskupijos apaštališkasis administratorius. Pagal nepadalytos Korėjos bažnytinę struktūrą, Pchenjanas yra sufraganinė Seulo arkivyskupijos vyskupija. (SAK / Vatican News)

2020 rugpjūčio 03, 12:17