Paieška

Vatican News
Arkivyskupas Bernardito Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO Arkivyskupas Bernardito Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO 

Šventojo Sosto stebėtojo JTO pastabos

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas Jungtinių Tautų Organizacijoje Niujorke arkivyskupas Bernardito Auza šiomis dienomis dalyvavo ir kalbėjo įvairaus pobūdžio diskusijose: apie kriminalinį teisingumą, prekybą žmonėmis, prekybą narkotikais, vaiko teises, moterų statusą.

Nusikaltimų prevencija ir kriminalinis teisingumas turi remtis įstatymo ir žmogaus teisių viršenybe. Įstatymo viršenybė žmonių visuomenėje įtvirtina teisingumo vertybę ir stiprina bendrąjį gėrį, jei tai ne savavališkas, korupcinis ar šališkas įstatymas, pabrėžė Šventojo Sosto diplomatas.

Kalbėdamas apie prekybą žmonėmis, jis konstatavo, jog daugėja iniciatyvų kovoti su ja, tačiau jos vis dar nėra adekvačios reiškinio apimčiai. Teigiama yra tai, kad aukos nebėra traktuojamos kaip „tylūs nusikaltėlių partneriai“ ar net nusikaltėliai. „Daugiau išteklių reikia aukų apsaugai ir paramai“, – sakė arkivyskupas Bernardito Auza.

Negalima prarasti ryžto kovoje su prekyba narkotikais, kuri generuoja daug kitų nusikaltimų – korupciją, kartais net terorizmą. Narkotikai kenkia daug didesniam skaičiui žmonių, nei juos vartoja. „Šeimos nariai, draugai, vaikai ir bendruomenės yra labai sužeidžiami, kai narkotikai pagrobia protus ir sugriauna kūną tų, kurie į juos įklimpsta“, –  pažymėjo diplomatas.

Jungtinėse Tautose taip pat buvo paminėtas Vaiko teisių konvencijos priėmimo trisdešimtmetis. Ši konvencija siekė apsaugoti vaiko socialinį ir intelektualinį vystymąsi, fizinį, psichologinį ir dvasinį brendimą. Deja, per daug vaikų šiandien dėl kraštutinio skurdo, nelygybės, karų ir humanitarinių krizių negali šiomis teisėmis naudotis, kaip tai dokumentuota pačių Jungtinių Tautų ataskaitose. Pasak arkivyskupo Auzos, Šventasis Sostas remia Konvencijos nuostatą, jog geriausia vieta vaikui yra sveika šeima, o ne institucionalizuota globa. Jis pabrėžė tėvų teisę ugdyti savo vaikus, kuri turi atsispindėti ir mokyklų programose.

Diskriminacija ir prievarta, dar viename pasisakyme konstatavo arkivyskupas Auza, žeidžia didelio skaičiaus moterų ir mergaičių orumą, jų teises ir neleidžia užimti nepakeičiamo vaidmens pasaulyje. Šventajam Sostui kelia didelį nerimą moterų migrančių padėtis, dar didesnė rizika joms patirti atskirtį ir diskriminaciją. (RK / Vatican News)

2019 spalio 12, 13:35