Paieška

Vatican News
Per šventę bus uždegta tūkstančiai aliejaus lempų Per šventę bus uždegta tūkstančiai aliejaus lempų  (AFP or licensors)

Katalikų Bažnyčia pasveikino induistus, kurie švęs Deepavali šventę

Induistai rengiasi švęsti Divali (Diwali) arba Deepavali šventę. Indijoje tai nacionalinė šventė, tačiau ją švenčia ir viso pasaulio induistų bendruomenės. Jos simbolinė prasmė yra gėrio pergalė prieš blogį, šviesos – prieš tamsą. Ši šventė gali būti surengta spalio – lapkričio dienomis. Šiais metais jos data nustatyta spalio 27-ąją.

Deepavali šventė, susijusi su induistine mitologija, dažnai vadinama šviesos švente – jos metu įžiebiamos tradicinės aliejaus lempos, žvakės ir šaudomi fejerverkai. Miestuose ir kaimuose yra rengiami spalvingi festivaliai. Šventė trunka penkias dienas. Jos metu dera puoštis naujais rūbais, papuošalais, gaminti daug ir specialių patiekalų, kviesti ir eiti į svečius, dalintis maistu, išvalyti ir išpuošti namus, surinkti šeimą, dainuoti, linkėti vienas kitam gerovės ir sveikatos. Dažnai ši šventė yra lyginama su šv. Kalėdomis krikščioniškajame pasaulyje. 

Tradiciškai induistams sveikinimą pasiuntė Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Ángel Ayuso Guixot.

„Tegu ši šviesos šventė apšviečia jūsų širdis ir jūsų namus, atneša jūsų šeimos ir bendruomenėms džiaugsmą ir laimę, taiką ir gerovę. Tuo pat metu tegu ji sustiprina brolybės vienas su kitu dvasią“, – rašo kardinolas ir pažymi: „Pažangos daugelyje sričių metu tuo pat metu gyvename epochoje, kurioje dedamos pastangos tarpreliginiam ir tarpkultūriniam dialogui, bendradarbiavimui ir broliškam solidarumui. Kita vertus, taip pat yra apatijos, abejingumo ir netgi kai kurių religinių asmenų neapykantos kitiems. Dažnai tai atsitinka dėl to, jog trūksta kito kaip brolio arba sesers pripažinimo.“

Tai kelia rūpestį ir todėl yra pravartu pabrėžti, jog kiekvienas žmogus, induistas ar krikščionis, turi kurti brolybę ir taikų sugyvenimą. Religija įkvepia matyti kitame brolį, jo nepažeidžiamą orumą, neatimamas teises, pažymi Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas, pasitelkdamas popiežiaus Pranciškaus ir Al Azharo didžiojo imamo 2019 metų vasario 4-ąją Abu Dabyje pasirašytą Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje.

„Nors žinių antraštėse vyrauja neigiamos naujienos, tai neturi sumažinti mūsų pasiryžimo sėti brolybės sėklas, nes taip pat egzistuoja paslėpto gėrio jūra, kuri plečiasi ir padeda viltis galimybe su kitų religijų išpažinėjais, su visais geros valios žmonėmis ir moterimis kurti solidarų ir taikų pasaulį“, – citavo kardinolas Ayuso Guixot praėjusių metų popiežiaus Pranciškaus žinią tarpreliginiame maldos už taiką susitikimui Bolonijoje. 

Mahatma Gandhi tikėjo žmogiška brolybe
Mahatma Gandhi tikėjo žmogiška brolybe

Jis taip pat priminė įdomų sutapimą: spalio pradžioje buvo paminėtas 150 metų sukaktis nuo Mahatma Gandhi gimimo. Šią didžią Indijos asmenybę popiežius Jonas Paulius II pripažino „išskirtiniu ir drąsiu tiesos, meilės ir neprievartos liudytoju“, o vienas iš jo idealų buvo žmogiška brolybė ir taikus sugyvenimas. 

„Kaip savo religiniuose įsitikinimuose įsišakniję tikintieji, dalindamiesi bendru rūpesčiu dėl visos žmonių šeimos gerovės, galime susikibti rankomis su priklausančiais įvairioms religinėms tradicijoms ir visais geros valios žmonėmis, suvokdami bendrą atsakomybę stengtis kurti broliškesnę ir taikesnę visuomenę. Jums linkime džiugaus Deepavali šventimo“, – rašo Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas kardinolas Miguel Ángel Ayuso Guixot. (RK / Vatican News)

2019 spalio 21, 16:27