Paieška

Vatican News
Prezidento Chiraco laidotuvės Prezidento Chiraco laidotuvės  (Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.)

Buvusio Prancūzijos prezidento Jacques‘o Chiraco laidotuvės

Rugsėjo 26 dieną Prancūzija neteko reikšmingos ne vien šaliai, bet ir Europai politinės figūros – mirė buvęs Prancūzijos prezidentas Jacques’as Chiracas. Laidotuvės įvyko pirmadienį, rugsėjo 30 dieną. Ši diena Prancūzijoje paskelbta gedulo diena.

Sekmadienį buvo suteikta galimybė su velioniu atsisveikinti visiems norintiems, Jacques‘o Chriraco palaikai buvo pašarvoti Saint-Louis des Invalides katedroje, Paryžiuje. Rugsėjo 30 dienos rytą vyko Mišios šv. Sulpicijaus bažnyčioje, po jų vyko privati laidotuvių ceremonija Montparnasso kapinėse, kurioje dalyvavo Jacques’o Chiraco šeima bei draugai.

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui ir visiems Prancūzijos žmonėms: „Nuoširdžiai meldžiu Viešpatį, kad priimtų mirusįjį į savo ramybę ir suteiktų vilties malonę visiems gedintiems, ypač žmonai ir šeimai“, – rašė popiežius telegramoje.

Prancūzijos vyskupai taip pat pareiškė užuojautą dėl Jacques‘o Chiraco mirties. Laiške Chiraco šeimai vyskupų konferencijos prezidentas arkivyskupas Éric de Moulins-Beaufort rašė, kad buvęs prezidentas paliko pėdsaką Prancūzijos žmonių atmintyje dėl savo energijos, bendravimo ir gebėjimo spręsti problemas.  (AČ / VaticanNews)

2019 rugsėjo 30, 18:12