Paieška

Vatican News
Protestas dėl Kašmyro statuso panaikinimo Indijos sostinėje Delyje Protestas dėl Kašmyro statuso panaikinimo Indijos sostinėje Delyje  (REUTERS)

Kašmyras. Indijos katalikai prašo sutaikinančio gesto

Indijos parlamento sprendimu buvo atšauktas konstitucijos 1947 metais Kašmyro regionui suteiktas ypatingas statusas. Indijai priklausanti šiaurės vakarų teritorija, kuri yra vienintelė musulmonų daugumos Indijos valstija, nuo dabar yra Indijos „sąjungos teritorija“, tiesiogiai pavaldi federalinei vyriausybei.

Indijos katalikų bendruomenė meldžiasi už Kašmyro gyventojus, nes padėtis regione delikati, reikalaujanti visų taikos ir susitaikymo pastangų, kad nepablogėtų. Prašome melstis už Kašmyrą, jo gyventojus, patiriančius įtampą ir sąmyšį. Viliamės, kad poslinkiai bus taikingi.

Šiais žodžiais vyskupas Theodore Mascarenha, Ranchi vyskupijos augziliaras apibūdino Indijos katalikų bendruomenės nuogąstavimus dėl Kašmyro. Vyskupas Mascarenha neseniai baigė eiti Indijos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Indijos spendimas sukurstė protestus ir neramumus Kašmyre. Pasak vienintelės Kašmyre katalikų Jammu–Srinagar vyskupijos atstovo spaudai kun. Shaiju Chacko, sprendimas gali sužadinti didesnio atstumo ir susvetimėjimo tarp regiono gyventojų ir centrinės valdžios jausmą, sukurdamas didesnį nestabilumą ir radikalesnio smurto pavojų, ypač tarp jaunų žmonių zonoje, kurioje džihadistai ir ekstremistai praeityje rengdavo išpuolius.

Pasak kun. Shaiju Chacko, vietinė Katalikų Bažnyčios bendruomenė kviečia elgtis atsargiai, nepasiduoti smurto pagundai, palaikyti rimtį. Darbuojamės dėl visos populiacijos gerovės tiek pastoraciniu, tiek visuomeniniu lygmeniu. Prašome, kad Delio centrinė vyriausybė parodytų raminantį susitaikinimo gestą Kašmyro gyventojams, kurie jau per daug iškentėjo, pareiškė portalo „Fides“ pašnekovas Kašmyre, kun. S. Chacko. (SAK / Vatican News)

2019 rugpjūčio 08, 15:39