Paieška

Vatican News
Kard. Joseph Coutts Kard. Joseph Coutts 

Kard. J. Coutts: mes, krikščionys, esame tikri pakistaniečiai

Karačio arkivyskupas kard. Joseph Coutts pareikalavo, kad su Pakistano krikščionimis nebūtų elgiamasi kaip su antrarūše mažuma, bet būtų garantuotos visos pilietinės tesės.

Rugpjūčio 14-ąją buvo švenčiama Pakistano nacionalinė šventė – nepriklausomybės paskelbimo 72-osios metinės. Pakistanas tapo nepriklausomas 1947 m. Didžiosios Britanijos valdyta Indija buvo padalinta į dvi dalis – induistų daugumos gyvenamą Indijos Sąjungą ir musulmonų daugumos Pakistaną.

Kardinolas Coutts priminė, kad kai buvo skelbiama Pakistano nepriklausomybė, tuometiniai lyderiai iškilmingai deklaravo, kad bus gerbiamos visų tikinčiųjų teisės. Mes nereikalaujame jokių privilegijų, o tik norime turėti tas pačiais teises ir pareigas kaip visi šalies piliečiai. Kristaus išpažinėjai nėra atvykėliai; krikščionys Pakistane gyvena nuo neatmenamų laikų. Mes turime teisę būti lygiaverčiais piliečiai ir reikalaujame, kad ši teisė būtų gerbiama kiekvieną dieną.

Šiuo metu Pakistano gyventojų skaičius viršija 200 milijonų, kurių absoliuti dauguma – apie 97% - yra musulmonai. Krikščionys sudaro apie 2% gyventojų; maždaug trečdalis krikščionių yra katalikai (arti pusantro milijono).

Absoliučią gyventojų daugumą sudarant musulmonams, Pakistane taip pat ir civilinę sferą reglamentuojantys įstatymai vadovaujasi islamiška šariato teise. Dėl to religinės mažumos gyvena nuolatinės diskriminacijos sąlygomis. Daug kartų būta atvejų, kad visiškai nepagrįstai krikščionys buvę apkaltinti piktžodžiavimu, už kurį, pagal šariatą, gresia mirties bausmė. Prieš kelis dešimtmečius buvo plačiai pagarsėjęs atvejis, kai nusižudė katalikų vyskupas, desperatiškai protestuodamas prieš neteisingą šariato taikymą nepagrįstai apkaltinto jauno krikščionio atžvilgiu. Prieš keletą metų taip plačiai pagarsėjo krikščionio Shahbazo Bhatti, ką tik paskirto mažumų reikalų ministru, nužudymas. Šių metų pradžioje baigėsi piktžodžiavimu kaltintos jaunos moters Asios Bibi byla. Moteris buvo nuteista mirties bausme, tačiau Pakistano Aukščiausiais teismas nuosprendį panaikino. Po kelerių metų praleistų kalėjime atgavusi laisvę Asia Bibi išvyko į Kanadą, kuri jai ir jos šeimai suteikė politinį prieglobstį.  (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 21, 11:01