Paieška

Vatican News
Mitingas Honkonge Mitingas Honkonge  (ANSA)

Honkongo katalikai meldžiasi už taiką ir demokratiją

Honkonge vykstančiuose mitinguose už demokratijos išsaugojimą dalyvauja ir vietiniai katalikai bei kitų Bažnyčių nariai.

Kai prieš du dešimtmečius Honkongo miestas, buvusi britų koloniją, buvo prijungtas prie Kinijos Liaudies Respublikos, Pekino valdžia įsipareigojo nekeisti prijungtoje teritorijoje galiojančios santvarkos ir gerbti gyventojų pilietines teises. Honkongo gyventojai dabar protestuoja prieš Pekino valdžios siekį keisti tvarką. Pastarosiomis dienomis vykusių mitingų dalyviai protestavo visų pirma prieš prieglobsčio teisės atšaukimą ir reikalavimą perbėgėlius grąžinti į kontinentinę Kiniją.

Sekmadienį vykusiame mitinge dalyvavo arti dviejų milijonų žmonių, tai yra apie ketvirtadalį visų Honkongo gyventojų. Prieš mitingą viename miesto parkų maldai už taiką buvo susirinkę Honkongo katalikai. Pamaldoms, pavadintoms „Viltis dykumoje“, vadovavo Honkongo vyskupijos taikos ir teisingumo komisijos vadovas kun. Carlos Cheung. Vėliau pamaldų dalyviai įsiliejo į bendrą mitingo dalyvių srautą.

Šiuo metu Honkonge gyvena daugiau kaip 7 milijonai gyventojų, kurių apie 800 tūkst. yra krikščionys – katalikai, anglikonai ir kitų Bažnyčių nariai. Apie pusė Honkongo gyventojų yra gavę išsilavinimą krikščioniškosiose mokyklose. (JM / VaticanNews)

2019 rugpjūčio 19, 17:46