Paieška

Vatican News
Ekumeninis patriarchas Baltramiejus Ekumeninis patriarchas Baltramiejus  (ANSA)

Ekumeninis Patriarchas palaimino suvienytos Korėjos svajonę

Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus priėmė Korėjos Bažnyčių tarybos delegaciją, apsilankiusią Stambule apaštalų Petro ir Pauliaus šventės proga.

Patriarchas Baltramiejus palaimino Korėjos pusiasalio gyventojų vienybės troškimą. „Visa širdimi dalijamės jūsų troškimais sulaukti Korėjos susivienijimo. Palaikome jūsų teisėtą kovą dėl taikos Korėjos pusiasalyje, nes stengiamės visur ir visada būti susitaikinimo ir pastovios taikos ambasadoriais“, – pasakė ekumeninis patriarchas Baltramiejus jį aplankiusiai Korėjos Bažnyčių tarybos delegacijai, praneša Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“. Delegacija, susidedanti iš tarybos narių ortodoksų ir protestantų, aplankė patriarchą apaštalų Petro ir Pauliaus šventės proga.

Pasak ekumeninio patriarcho Baltramiejaus, apaštalų Petro ir Pauliaus mokymas ir kankinystė yra brangus visų krikščionių paveldas, kurį reikia saugoti. Jie, kaip ir kiti Kristaus pėdomis ėję mokiniai, yra sektinas pavyzdys. Abu apaštalai, nors buvo nepanašūs savo kilme, mokymu, būdu ir mentalitetu, dirbo darniai ir ryžtingai skelbdami Kristaus išganymo Evangeliją.

Apžvelgdamas patriarchato veiklą, ypač rūpinimąsi ekumeniniu krikščionių vienybės sąjūdžiu, Baltramiejus paminėjo ir kitus prioritetus: tarpreliginį krikščionių ir kitų didžiųjų monoteistinių religijų – hebrajų ir musulmonų – dialogą, taip pat gamtos apsaugą, ypač teologinius ir dvasinius kūrinijos apsaugos aspektus.

Pasak Baltramiejaus, Ortodoksų Bažnyčia visuomet buvo tarnystės Bažnyčia. Ji ir toliau žada tokia būti. „Esame pasiryžę ginti nekaltų vaikų ir moterų žmogaus teises nuo bet kokio smurto ar išnaudojimo, ugdyti solidarumo ir taikingo sugyvenimo kultūrą pasaulyje. Bažnyčia negali užmerkti akių brolio kančios akivaizdoje, būti abejinga vargstančiųjų ir prispaustųjų šauksmui ar ramiai žiūrėti į ekologinę krizę. Tikrasis krikščioniškas tikėjimas kovoja su visomis nežmoniškomis jėgomis. Maldai į dangų iškeltos mūsų rankos nusileidžia tapdamos tarnystės ir meilės darbų rankomis, nes Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje – pasilieka Dieve“.

Konstantinopolio patriarchas audiencijoje Korėjos Bažnyčių tarybos delegacijai pasidalijo dviejų Bažnyčios tėvų ir buvusių Konstantinopolio patriarchų – Grigaliaus Nazianziečio ir Jono Auksaburnio – mintimis apie taiką. Pasak pirmojo, „Tie, kurie myli taiką ir jos trokšta artėja prie Dievo“; pasak antrojo, „Jei ieškome taikos, Dievas yra su mumis“. (SAK / Vatican News)

2019 liepos 10, 14:13