Paieška

Vatican News
Pabėgėliai Pabėgėliai 

Pasaulinė pabėgėlių diena: solidariai liudyti brolišką meilę

Ketvirtadienį minima Pasaulinė pabėgėlių diena. Šia proga Šventojo Sosto Komunikacijos diskasterijos patalpose surengtame susitikime „Migrantai ir pabėgėliai. Dabarties įnašas ir uždaviniai“ dalyvavęs Vatikano diplomatijos vadovas arkivyskupas Paul Richard Gallagher pasidalijo Pasaulinės pabėgėlio dienos proga Šventojo Sosto siunčiama žinia.

„Šventasis Sostas dabartiniu metu jaučia, jog kraštams nėra paprasta reguliuoti migraciją ir kad reikia kartu spręsti sudėtingą padėtį. Ji nepraeina per naktį, tačiau į šio reiškinio sukeltą krizę, pasak popiežiaus, turime atsiliepti žmoniškai ir krikščioniškai, turime stengtis daryti gera žmonėms, o ne kenkti“, – pasakė Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Gallagher.

„Šventais Sostas dalyvauja tarptautiniuose forumuose, siekia savo įnašu prisidėti kuriant pasaulinius ir vietinio masto susitarimus, taip pat ragina ir skatina viso pasaulio katalikiškas organizacijas liudyti svetingumą. Be to, Šventojo Sosto dikasterija integraliai žmogaus pažangai yra įsakmiai įpareigota darbuotis migrantų ir pabėgėlių labui ir šiam dikasterijos sektoriui vadovauja pats popiežius.“

„Šventasis Sostas pabėgėlių klausimus aptarinėja su visais savo partneriais visoje Europoje, drąsindamas atsiliepti praktiškais sprendimais gerbiant kraštų suverenumą, bet kita vertus – neužmirštant esamos dabartinės padėties. Ji tokia, kokia yra, skaičiai tokie, kokie yra, turime spręsti ir padėti. Savaime suprantama, kad pasaulyje vykstantys konfliktai, gamtos apsaugos problemos, kraštutinis skurdas yra dalykai, kurie nepasikeičia per naktį. Todėl turime ir turbūt dar daugelį metų turėsime veikti solidariai liudydami brolišką meilę pabėgėliams“, – pasakė arkivyskupas Paul Richard Gallagher.

Arkivyskupas kvietė didinti įsipareigojimą, vadovautis teigiamu nusistatymu, matyti ne tik tamsą ir krizę, bet taip pat galimybes.

Prisiminęs demografijos ir darbo jėgos trūkumo Europoje problemas Vatikano sekretorius ragino kraštus rinktis subalansuotą poziciją, kuri leistų tuo pat metu įgyvendinti sprendimus, kurie mus darytų žmogiškesniais. Pasak Vatikano diplomatijos šefo Gallagherio, „jei su kitais elgiamės blogai, patys tampame menkesni“. (SAK / VatianNews)

2019 birželio 20, 09:49