Paieška

Vatican News
Šimtai tūkstančių karių žuvo ir buvo sužeista Normandijos mūšyje Šimtai tūkstančių karių žuvo ir buvo sužeista Normandijos mūšyje  (AFP or licensors)

Išsilaipinimo Normandijoje 75 metinės. Popiežiaus žinia

Šią savaitę Normandijoje vyksta daug renginių, kuriais minimos daugiataučių Sąjungininkų pajėgų išsilaipinimo 75-osios metinės. Sąjungininkų išsilaipinimas 1944 birželio 6-ąją Normandijos pliažuose buvo pradžia operacijos, kuria pradėtas Vakarų Europos teritorijų išlaisvinimas iš nacistinės Vokietijos kontrolės. Jau pirmąją dieną žuvo po kelis tūkstančius karių abiejose pusėse. Iš viso „Normandijos mūšis“ tęsėsi tris mėnesius, o žuvusiųjų ir sužeistųjų buvo šimtai tūkstančių. Į mirtiną kryžminę ugnį pateko tūkstančiai civilių.

Kaip ir ankstesniais metais, išsilaipinimo metinės buvo paminėtos dalyvaujant Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų valstybių vadovams. Normandijos pagrindiniame mieste Kane surengta konferencija apie taiką, kurioje, tarp kitų, dalyvavo keli Nobelio taikos premijos laureatai, visa savaitę vyksta įvairios iniciatyvos ir manifestacijos.

Jau gegužės 26 dieną pamaldose Jungtinių Amerikos Valstijų karių kapinėse išsilaipinimo jubiliejų pradėjo minėti vietos katalikų vyskupija. Pagrindiniai minėjimo renginiai įvyko birželio 5–6 dienomis, juose dominavo ekumeninis akcentas, mat daugybė žuvusiųjų buvo krikščionys, priklausę įvairioms konfesijoms.

Ekumeninis susitikimas vyko Ouistrehamo miestelyje, ekumeniniai mišparai – Kano Damų abatijoje.

Birželio 5 dienos vakare šv. Stepono abatijoje Šventojo Sosto Vyskupų kongregacijos prefektas kardinolas Ouellet vadovavo iškilmingoms Te Deum pamaldoms, o po to skaitė pranešimą apie taiką. Ta pačia proga buvo perskaityta popiežiaus Pranciškaus žinia, kuria jis kreipėsi tiek į katalikų, tiek į kitas krikščioniškas bendruomenes, kitų religijų asmenis, kurie dalyvauja minėjimo renginiuose.

„Žinome, jog 1944 birželio 6 išsilaipinimas čia, Normandijoje, buvo lemiamas kovojant su nacistine barbarybe ir leido atverti kelią karo, kuris taip giliai sužeidė Europą ir pasaulį, užbaigimui. Todėl pagarbiai atsimenu visus kareivius iš įvairių kraštų, taip pat Prancūzijos, kurie drąsiai kovojo ir atidavė gyvybes už laisvę ir taiką. Juos patikiu be galo gailestingai Viešpaties meilei, kaip ir milijonus šio karo aukų, nepamiršdamas tų, kurie kovojo vokiečių pusėje, paklusdami mirtinai ideologijai besivadovavusiam režimui“, – rašo popiežius. Jis linki, kad sukakties minėjimas visiems primintų ir padėtų įsisąmoninti, kad taika remiasi pagarba asmeniui, teisei, bendrajam gėriui ir kūrinijai.

„Prašau Viešpaties padėti visų konfesijų krikščionims kartu su kitų religijų išpažinėjais ir geros valios žmonėmis remti tikrą visuotinę brolystę, puoselėti susitikimo ir dialogo kultūrą, atidžią mažiesiems ir vargstantiesiems“, – meldė popiežius, perduodamas savo laiminimą visiems minėjimų dalyviams.

Birželio 6-ąją kardinolas Ouellet aukojo šv. Mišias už taiką Bajo miesto katedroje. Tą pačią dieną taip pat įvyko dar du ekumeniniai susitikimai. Beje, 2004 metų birželį, minint 60-ąsias išsilaipinimo metines, jo vietoje buvo kardinolas Josephas Ratzingeris, perskaitęs įsimintiną tekstą apie „Taikos paieškas“. Po kelių mėnesių jis buvo išrinktas popiežiumi.

Šv. Mišios ir įvairios pamaldos numatytos iki pat rugpjūčio vidurio, minint įvairius Normandijos mūšio etapus, įvykius, miestų ir miestelių išvadavimą.  (RK / Vatican News)

2019 birželio 07, 11:30