Paieška

Vatican News
Kardinolas Jose Gregorio Rosa Chavez Kardinolas Jose Gregorio Rosa Chavez 

Salvadore parapijiečių atsisveikinimas su nužudytu klebonu

Salvadoro kardinolas Gregorio Roza Chavez, sekmadienį pareiškė, kad „ir Salvadoro dvasininkai patiria nusikalstamų gaujų prievartą.“

Šimtai La Majados parapijiečių pirmadienį išlydėjo į paskutiniąją kelionę nužudytą kleboną 35 metų kun. Cecilio Perez Cruz. Negyvą kunigą jo bute rado grupė Sonsonatės vyskupijos tikinčiųjų.

Pasak Sonsonatės ganytojo, vyskupo Costantino Barrera, prieš dešimt metų kunigu įšventintas Cecilio Perez Cruz gražiai dirbo ir buvo parapijiečių mylimas sielovadininkas. Vyskupas sekmadienį aukojo gedulingas Mišias Šv. Juozapo la Majada parapijos bažnyčioje. Jis paprašė tikinčiųjų melstis už savo kleboną ir už visus Salvadoro kunigus.

Šv. Juozapo la Majada parapijos klebonas buvo nužudytas savo bute penktadienio, gegužės 17, naktį vakariniame Sonsonate departamente. Keli parapijos tikintieji, iš anksto susitarė iš pat šeštadienio ryto su kunigu dalyvauti maldos sustikime, jo nesulaukę užėjo į kleboniją, kur rado negyvą kunigą. Salvadoro spaudos pranešimuose spėliojama, jog kunigas galėjo tapti kriminalistų gaujos „Pandilleros“ auka.

Gedintys Šv. Juozapo la Majada parapijos tikintieji sakosi esantys priblokšti žinios apie jauno ir darbštaus klebono nužudymą. Jis buvęs paprastas, linksmas ir veiklus, ypač daug dėmesio skyręs jaunimo sielovadai. Parapijoje pas kleboną būriuodavosi skaitlingas jaunimo būrys, rašo nekrologe tarptautinė katalikų žinių agentūra Fides.

Salvadoro kardinolas, sostinės vyskupas augziliaras Gregorio Roza Chavez, sekmadienį pareiškė, kad „ir Salvadoro dvasininkai patiria nusikalstamų gaujų prievartą. Žinome apie kai kuriuos atvejus, apie kitus – mažiau, tačiau niekas negali apsisaugoti nuo gaujų prievartos. Ypač skaudu, kai nukenčia paprasti žmonės. Esamas įspūdis toks, tarsi nebuvę išeities. Tačiau Salvadoras turi įveikti ir šią nelaimę.“

Italų katalikų žinių agentūra SIR pranešdama apie Salvadore nužudytą dvasininką, priminė prieš metus per Didįjį ketvirtadienį Salvadoro Lolotique municipalitete nužudytą kun. Walterį Vasquesą, sugretino abiejų mirties aplinkybes. Pastarojo nužudymo tyrimas ligi šiol nedavė rezultatų, atsakingieji už 36 metų kun. Vasqueso mirtį kol kas neišaiškinti, tačiau įtarimų šešėlis krenta ant nusikalstamo pasaulio atstovų. (SAK / Vatican News)

2019 gegužės 20, 15:26