Paieška

Vatican News
Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje arkivyskupas Bernardito Auza Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje arkivyskupas Bernardito Auza 

Šventasis Sostas: siekti, kad Artimųjų Rytų sunkumai netaptų neišsprendžiamais

Šventasis Sostas viliasi, kad sprendimas sukurti dvi – Izraelio ir Palestinos – valstybes taps tikrove. Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų organizacijoje arkivyskupas Bernardito Auza pirmadienį kalbėdamas Saugumo tarybos posėdyje, skirtame padėčiai Artimuosiuose Rytuose ir Palestinos klausimui, paprašė Izraelį ir Palestiną susilaikyti nuo vienpusiškų veiksmų ir sustabdyti smurtą.

Šventojo Sosto atstovas priminė JT koordinatoriaus Artimųjų Rytų klausimais įspėjimą, jog regione auganti įtampa bet kuriuo metu gali įsiliepsnoti. Anot Šventojo Sosto nuolatinio stebėtojo, ypatingą nerimą kelia labai sunki humanitarinė padėtis Gazos ruože. Tokia situacija tik didina Gazos ruožo gyventojų neviltį, kurią savo ruožtu išnaudoja ekstremistinės grupės, neretai siekiančios savo tikslų naudodamos smurtą. Antra vertus, Izraelio saugumo užtikrinimo problema irgi verčia susirūpinti. Pasak Vatikano diplomato, per daug nekaltų regiono gyventojų turi brangiai sumokėti už smurtą ir prievartą tiek Izraelyje, tiek Palestinoje.

Naujos palestiniečių vyriausybės sudarymą arkivyskupas pavadino „vilties kibirkštimi“ beviltiškumo šešėliuose, kurie per ilgai temdo izraeliečių-palestiniečių konfliktą. Palestiniečių vienybė yra būtina sąlyga siekiant sukurti politiškai stabilią ir ekonomiškai tvarią Palestiną. Arkivyskupas Auza pasidžiaugė kaimyninių šalių pastangomis pokalbiais su palestiniečių grupėmis skatinti savitarpio dialogą. Pasak Šventojo Sosto nuolatinio stebėtojo JT arkivyskupo Auza, šios pastangos labai svarbios siekiant įgyvendinti neginčijamas palestiniečių teises ir jų teisėtus lūkesčius, taip pat užtikrinti ilgalaikę taiką ir saugumą Izraeliui.

Arkivyskupas neslėpė, jog pagrindiniai iššūkiai išlieka. Jis paminėjo laipsniškai vykstantį palestiniečių žemių dalinimą, kuris ilgainiui dar labiau apsunkins dviejų valstybių formulės įgyvendinimą. Tačiau tai, kad sunku siekti sprendimo, dar nereiškia, kad jis neįmanomas. Abiejų šalių vyriausybės, kiti regiono veikėjai ir tarptautinė bendruomenė turi visomis įmanomomis priemonėmis, politiniu ir diplomatiniu įtikinėjimu siekti, kad dabartiniai sunkumai netaptų neišsprendžiami.

Šventojo Sosto atstovas taip pat padėkojo kraštams, kurie padidino įmokas Jungtinių Tautų paramos ir darbo agentūrai Palestinos pabėgėliams Artimuosiuose Rytuose (UNRWA). Šios paramos dėka JT agentūra užtikrina, kad palestiniečių pabėgėliai, ypač pabėgėlių stovyklose esantys nepilnamečiai, gyventų oriai.

Arkivyskupas Auza kalbėjo ir apie bandymus pakeisti Jeruzalės miesto statusą, atkreipė dėmesį, kad tai kelia grėsmę trapiems jame gyvenančių tautinių ir religinių grupių santykiams, bet gali padaryti daug žalos viso regiono taikai ir stabilumui.

Vatikano atstovas priminė popiežiaus Pranciškaus ir Maroko karaliaus Mohamedo VI prieš mėnesį Rabate pasirašytą pareiškimą dėl Šventojo Jeruzalės miesto, kuriuo jie prašė išsaugoti visai žmonijai, o ypač trijų monoteistinių religijų tikintiesiems, brangų miestą kaip susitikimo ir taikingo sugyvenimo vietą. Popiežius ir karalius išreiškė viltį, kad minėtų trijų monoteistinių religijų atstovams bus užtikinta visiška laisvė keliauti į Jeruzalę ir ten atlikti savo apeigas, kad iš tos vietos galėtų kilti visų tikinčiųjų malda į Dievą, žmonijos Kūrėją už taiką ir brolystės ateitį šioje Jo žemėje.

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas kalbą JT Saugumo taryboje užbaigė primindamas popiežiaus Pranciškaus šių metų Velykų „Urbi et orbi“ kalboje išsakytas mintis. Popiežius Pranciškus palinkėjo, kad Velykų šviesa apšviestų visų Artimųjų Rytų regiono vadovus ir tautas, pradedant izraeliečiais ir palestiniečiais, kad juos paskatintų mažinti skausmą ir siekti taikios ir stabilios ateities. (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 30, 16:29