Paieška

Vatican News
Alyvmedis Getsemanės sode Jeruzalėje Alyvmedis Getsemanės sode Jeruzalėje 

Kabule pasodintas „Taikos alyvmedis“

Kabulo parapijos tikintieji prieš Verbų sekmadienio apeigas bažnyčios kieme pasodino iš Šventosios Žemės atvežtą alyvmedį. Tai buvo simbolinis aktas, primenantis Kristaus taiką, skirtą visiems geros valios žmonėms.

Alyvmedžio pasodinimas yra taikos troškimo Afganistanui simbolis, pareiškė parapijoje tarnaujantis italas kunigas, apeigų dalyviams pranešęs apie Velykų tridienio Kabule programą ir šia proga jo dalyviams suteikiamus visuotinius atlaidus.

Barnabitų misionierius kunigas Giovanni Scalese papasakojo apie Kabulo katalikų bendruomenės pasirengimus švęsti Velykas žinių agentūrai „Fides“ pasiųstame laiške. Kunigas pranešė, kad jam ir šiemet patvirtintas įgaliojimas per Krizmos Mišias šventinti aliejus. Paprastai aliejus šventina tik vyskupas, dalyvaujant kitiems vyskupijos kunigams.

Misijų vyresniesiems, kaip Kabulo Misijos vyresniajam sui iuris, ši teisė gali būti suteikiama išimties tvarka. Misijos vyresnieji, kurie nėra vyskupai, gali teikti Sutvirtinimo sakramentą, tačiau negali įšventinti diakonų, kunigų ar vyskupų. Kulto ir sakramentų kongregacija Romoje neseniai pratęsė trejiems metams Afganistano katalikų misijos vyresniajam įgaliojimą šventinti ligonių, katechumenų aliejų ir šventąją Krizmą.

Pasak kunigo, mažosios Afganistano krikščionių bendruomenės galimybės prisidėti prie Afganistano taikos ir dalyvauti atsikūrimo pastangose yra labai menkos, dažniausiai nematomos, tačiau reikšmingos, ypač jų vykdoma tarnystė labiausiai vargstantiems žmonėms, parama stokojantiesiems ir moksleivių ugdymas. Tačiau katalikai, kaip visi krikščionys, turi „slaptą ginklą“, galintį sukelti neįsivaizduojamas pasekmes, gerokai viršijančias bet kokias materialines pastangas – tai malda, patikino laiške agentūrai Kabulo katalikų kunigas.

Kun. Giovanni Scalese prisiminė prieš pora metų Kabulo katalikų pasiaukojimą Nekalčiausiajai Marijai, surengtą Fatimos apsireiškimų šimtmečio proga ir paaiškino iš Nazareto atvežto alyvmedžio pasodinimo reikšmę:

„Trokštame, kad alyvmedis, pasodintas bažnyčios kieme, tarsi alyvmedžio šakelė balandžio snape paskelbtų apie tamsymečio pabaigą ir Afganistano istorijos šviesos meto pradžią. Mes šį medį vadinsime „Taikos alyvmedžiu“. Atvežtas iš Nazareto, kur Taikos kunigaikštis įsišaknijo žmonijoje, medis liudys apie troškimą, kad taika įsišaknytų Afganistane. Mes labai karštai linkime, kad po nesibaigiančių karų tikrai būtų įvykdyti pranašo Izaijo žodžiai: „Jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis – į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti“ (Iz 2, 4).

Kabulo katalikų misijai priklauso tik apie šimtas žmonių, dauguma yra įvairių šalių diplomatai ir Italijos ambasados Kabule darbuotojai. Misijos bažnyčia, kuri yra vienintelė nuolatinė katalikų kulto vieta Afganistane, įrengta Italijos ambasadoje. Apie du pagrindinius Misijos globėjus – Marijos sužadėtinį šv. Juozapą ir arkangelą šv. Mykolą byloja jų statulos bažnyčioje. (SAK / Vatican News)

2019 balandžio 16, 15:21