Paieška

Vatican News
Kard. Leonardo Sandri Egipte Kard. Leonardo Sandri Egipte 

Popiežiaus atstovas dalyvavo šv. Pranciškaus ir sultono susitikimo sukakties minėjimuose

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas kard. Leonardo Sandri grįžo iš kelionės į Egiptą, kur, kaip popiežiaus legatas, dalyvavo šv. Pranciškaus Asyžiečio susitikimo su sultonu Al-Kamilu Al-Maleku 800 metų sukakties minėjimuose.

Rytų Bažnyčių kongregacijos prefekto vizitas Egipte prasidėjo jau vasario 25 d. Pirmoji dalis buvo skirta susitikimams su Egipto rytų apeigų katalikų bendruomenėmis. Kardinolas lankė koptų katalikų vyskupijas, susitiko su jų ganytojais ir tikinčiaisiais.

Šv. Pranciškaus Asyžiečio susitikimo su sultonu jubiliejaus pagrindiniai minėjimai buvo surengti Kaire – katalikų Šv. Juozapo bažnyčioje ir Al Azharo universitete. Penktadienį, kovo 1-ąją, kardinolas aplankė ir Dumyat miestą Nilo deltoje, prie Viduržemio jūros. Dėl šio miesto, kryžiaus žygių laikais vadinto Damieta, vyko įnirtingos krikščionių ir musulmonų kovos. Šalia šio miesto 1219 m. įvyko garsusis šv. Pranciškaus ir sultono susitikimas.

Šeštadienį, kovo 2-ąją, Al Azharo islamo universitete vyko šv. Pranciškaus Asyžiečio ir sultono Al-Kamilo Al-Maleko susitikimo 800 metų sukakčiai skirta konferencija. Sekmadienį, kovo 3-ąją, sukaktis paminėta Kairo lotynų apeigų katalikų Šv. Juozapo  bažnyčioje aukotomis Mišiomis. Kartu su kardinolu Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektu minėjimuose dalyvavo Mažesniųjų brolių ordino generalinis ministras t. Michael Perry OFM, o taip pat Šventosios Žemės kustodijos atstovai.

Lankydamasis Kaire kardinolas Leonardo Sandri kovo 2-ąją taip pat susitiko su Egipto koptų popiežiumi patriarchu Tawadrosu II, o sekmadienį, kovo 3-ąją, buvo priimtas Egipto prezidento Al Sisi.

Kardinolo vizitas pirmadienį, kovo 4-ąją, užbaigtas susitikimu su Egipto koptų katalikų patriarchu Ibrahimu Sedraku. Susitikime dalyvavo ir patriarchas emeritas kard. Antonios Naguib bei visi visų apeigų Egipto katalikų vyskupai. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 05, 14:08