Paieška

Vatican News
Roma Roma 

Sociologo tyrimas: Roma 2030 metais bus mažiau katalikiška

Sociologas Domenico De Mai paskelbė savo tyrimą apie amžinojo miesto ateities perspektyvas.

Vatikano buvimas neapsaugos Romos nuo „tikybų supermarketo“, tačiau neleis įsitvirtinti kitiems religiniams lyderiams. Taip sakė sociologas Domenico De Mai laikraščiui „Vatican Insider“, pristatydamas tyrimą apie plėtros perspektyvas iki 2030 metų. Tyrime paminėti ir kai kurie galimi ne tik ekonominiai scenarijai, bet ir religinės tendencijos, pastabos apie Romos, kaip katalikybės lopšio, vaidmens kismą. 

Pasak sociologo,  Italija vis labiau praras centrinę vietą Bažnyčios gyvenime. Bažnyčios santykiai su Roma taps mažiau tamprūs. Bažnyčia Italijai išliks ne tik religine institucija, bet ir turistinės traukos, švietimo centru. Romai gresia likti vis nuošalesnėje vietoje pasaulio ekonominių mainų, politikos srityje, Vatikanas gali tapti pagrindiniu varikliu, kuriuo Roma galės išlaikyti tvirtą ryšį su pasauliu. Plis ir kitos religijos šalia katalikybės, tačiau jos neturės iškilių charizmatinių lyderių. Kaip esminius ateities faktorius sociologas De Mai įvardija technologinius ir mokslinius tyrimus, Romoje dirbantys ekspertai gali tapti švietimo technologinių tyrimų centru Italijoje. Romoje įsikūrę 44 universitetai – valstybiniai, privatūs ir religiniai, čia tyrėjas įžvelgia dideles technologinės plėtros galimybes.

Tyrime apžvelgiamas ir imigrantų integracijos klausimas. Kadangi pastebimas neigiamas politikų ir žiniasklaidos pasakojimas apie imigrantus, antros ir trečios kartos imigrantų lauks sunkesnė integracija. (DŽ / La Stampa)

2019 kovo 02, 12:59