Paieška

Vatican News
Gedulas po rasistinės teroristinės atakos Aotearoa Naujoje Zelandijoje Gedulas po rasistinės teroristinės atakos Aotearoa Naujoje Zelandijoje  (ANSA)

Rasistų teroras mečetėse. „Dievas įgaliojo vykdyti teisingumą, o ne griauti.“

Rasistų surengtas teroristinis užpuolimas Kraistčerče užsitraukė Šventosios Žemės vyskupų pasmerkimą, sužadino Pasaulio Bažnyčių tarybos solidarumą visiems pasaulio musulmonams, gedintiems dėl žudynių mečetėse maldos metu aukų. „Besimeldžiančiųjų užpuolimas yra visų tikinčiųjų užpuolimas“. „Žmonija pašaukta sugrįžti prie Dievo jai suteikto įgaliojimo vykdyti teisingumą, o ne griauti“.

Baisus nusikaltimas Naujojoje Zelandijoje – besimeldžiančių moterų, vyrų ir vaikų užpuolimas – yra visų tikinčiųjų užpuolimas, pareiškė Pasaulinės Bažnyčių tarybos sekretorius kun. Tveit. Pasak jo, per šį užpuolimą buvo pasikėsinta į žmoniją vienijančius bendražmogiškus ir taikingo sugyvenimo ryšius.

Kun. dr. Olav Fykste Tveit, pasmerkdamas teroristinius užpuolimus penktadienį dviejose Kraistčerčo mečetėse – Al Noor ir Linvudo – kartu pasmerkė už atakų ir jų autorių slypinčias pavojingas nepakantumo ideologijas.

Per užpuolimus penktadienį Kraistčerčo mečetėse buvo nužudyti 49 žmonės ir sužeisti mažiausiai 48 žmonės, kurių 11 sunkiai sužeisti. Naujosios Zelandijos teismas šeštadienį pateikė kaltinimus suimtam 28 metų vyrui, įtariamam žmogžudystėmis abiejose mečetėse. Naujoji Zelandija, vis dažniau taip pat formaliai vadinama čiabuvių maorių kalba Aotearoa, pasak krašto premjerės, išgyveno vieną tamsiausių dienų savo istorijoje.

Kun. Tveit patikino Pasaulinės Bažnyčių tarybos vardu, kad taryba šiuo metu solidarizuojasi su visais musulmonais, ypač su Aotearoa Naujosios Zelandijos musulmonų bendruomene.

„Meldžiamės, kad visos Aotearoa Naujosios Zelandijos bendruomenės vieningai padės visiems taip sunkiai nukentėjusiems ir bus stengiamasi užtikrinti visų krašto gyventojų saugumą ir pažangą.“

Pasak protestantų kun. Tveito, Pasaulio Bažnyčių taryba tvirtai laikysis savo įsipareigojimo puoselėti dialogą su musulmoniškomis bendruomenėmis, su jomis ugdyti darną visame pasaulyje. Tveitas kartu užtikrino bičiulius ir partnerius musulmonus, kad krikščionys visiškai atmeta tokius veiksmus. Jis prašo visų krikščionių sekti Jėzaus Kristaus taikingo ir pagarbaus sugyvenimo su kaimynais keliu, ypač siekti, kad pažeidžiamos mažumos būtų saugios.

Besimeldžiančių musulmonų užpuolimas mečetėse Naujoje Zelandijoje sukėlė didelį skausmą Šventosios Žemės krikščioniškų bendruomenių vadovams. Katalikų ordinarų asamblėja išsakė gilų liūdesį ir sielvartą dėl kelių rasistų surengtų teroristinių atakų.

„Griežtai smerkiame šį teroristinį užpuolimą, kaip visuomet smerkiame visokio pobūdžio teroristinius veiksmus, nepriklausomai nuo to, koks jų šaltinis ir kas yra aukos. Šį teroristinį veiksmą smerkiame Šventosios Žemės krikščionių, musulmonų, drūzų ir žydų, vardu“, – parašė Artimųjų Rytų regiono katalikų ordinarai, vyskupai ir kunigai. Jie kartu paprašė tarptautinę bendruomenę ir valstybių vadovus ryžtingai kovoti su terorizmu, visomis jo apraiškomis, smerkti visas jų politines, rasines ir religines motyvacijas.

„Žmonija pašaukta atkurti savo orumą, sugrįžti prie Dievo jai suteikto įgaliojimo vykdyti teisingumą, o ne griauti“.

„Prašykime Dievo gailestingumo visiems nukankintiems, pareiškime užuojautą šeimoms, palinkėkime greito gijimo sužeistiesiems“.

Teroristinę ataką Kraistčerčo mečetėse pasmerkė daug kitų krikščioniškų ir katalikiškų organizacijų visame pasaulyje. Šventojo Sosto naujienų tarnyba „Vatican News“ paskelbė solidarumo ir užuojautos pareiškimus, kuriuos atsiuntė Šv. Egidijaus bendruomenė, praprašiusi „sustabdyti aklą smurtą ir rasizmą skatinančią neapykantos propagandą“, Popiežiaus Jono XXIII bendruomenės prezidento pareiškimą, kuriame užtikrintas „solidarumas visiems musulmonams tikėjimo broliams ir seserims ir nepaliaujama malda už taiką“ ir JAV katalikų vyskupų konferencijos pirmininko pareiškimą, kuriame vienijamasi su Naujosios Zelandijos vyskupų konferencija, pareiškusia solidarumą musulmonų bendruomenei, ir užtikrinama, jog „JAV vyskupai meldžiasi, kad Dievas pakeistų neapykanta degančiųjų ir visiems bendro žmogaus orumo nepripažįstančiųjų širdis“. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 16, 13:22