Paieška

Vatican News
Managvos arkivyskupas, kardinolas Leopoldas Brenesas Managvos arkivyskupas, kardinolas Leopoldas Brenesas 

Nikaragvoje bus išlaisvinti politiniai kaliniai

Ketvirtadienį, kovo 21 dieną pranešta, kad Apaštališkojo nuncijaus ir Amerikos valstybių organizacijos sekretoriaus pastangų dėka Managvos vyriausybės ir Pilietinio Aljanso atstovai trečiadienį sugrįžo prie derybų stalo.

Managvos arkivyskupija pasmerkė krašto valdžios priemones, kuriomis teisėsaugos pareigūnai represavo nesankcionuotą mitingą Nikaragvos sostinėje šeštadienį, kovo 16 dieną, ir kurio metu suėmė 164 žmones, įskaitant arkivyskupijos kunigą.

Daug Nikaragvos gyventojų, žinodami, kad valdžia jau daugelį mėnesių nebeleidžia rengti demonstracijų, vis vien dalyvavo eitynėse prašydami atkurti demokratines teises ir išlaisvinti politinius kalinius. Nikaragvos prezidento Ortegos priešriaušinės pajėgos išvaikė mitinguotojus ir, be daugelio kitų žmonių, suėmė sostinės centro Šv. Augustino parapijos vikarą kun. Juaną Domingo Gutiérrezą Álvarezą. Taip pat suimtas buvęs Nikaragvos švietimo ministras Humberto Belli. Praėjus kelioms valandoms pranešta, kad minėtasis kunigas, kuris yra Nikaragvos katalikų ganytojo Rolando José Álvarezo, Matagalpa vyskupo, pusbrolis, jau išlaisvintas apaštališkojo nuncijaus Nikaragvoje, arkivyskupo Waldemaro Stanislawo Sommertago pastangų dėka.

Managvos arkivyskupija apgailestavo ir pasmerkė šeštadienio, kovo 16 d.,  popietės įvykius Nikaragvos sostinėje. Jie parodė, jog nacionalinę krizę spręsti reikia aiškiai įvardijant kas už tai atsakingas, sakoma arkivyskupijos paskelbtoje notoje.

Notoje pažymima, jog Nikaragvos sostinės Managvos arkivyskupas, kardinolas Leopoldas Brenesas atidžiai sekė kunigo suėmimo bylą ir palaikė ryšį su apaštališkuoju nuncijumi, kuriam padėkojo už tarpininkavimą, leidusį išlaisvinti kunigą ir kitus suimtuosius.

Apaštališkasis nuncijus be kita ko asmeniškai palydėjo išlaisvintą kunigą iki pat parapijos klebonijos.

Arkivyskupijos nota baigiama išsakyta viltimi, kad „šie apgailėtini įvykiai sužadins kilniausią ir nuoširdų norą sukurti veiksmingus ir skubius (nacionalinės krizės) spendimus, kurių labai trokšta visi Nikaragvos gyventojai“.

Ketvirtadienį, kovo 21 dieną pranešta, kad Apaštališkojo nuncijaus ir Amerikos valstybių organizacijos sekretoriaus pastangų dėka Managvos vyriausybės ir Pilietinio Aljanso atstovai trečiadienį sugrįžo prie derybų stalo. Po susitikimo pranešta apie vyriausybės įsipareigojimą per ne daugiau kaip devyniasdešimt dienų išlaisvinti visus asmenis, suimtus ryšium su balandžio 18-sios įvykiais, t.y. visus politiniais kaliniais tapusius opozicijos narius. (SAK / Vatican News)

2019 kovo 22, 15:41