Paieška

Vatican News
Popiežiaus kelionės į Maroką logotipas Popiežiaus kelionės į Maroką logotipas 

Maroko krikščionių kreipimasis į popiežių

Maroko krikščionių komitetas atvirame laiške popiežiui prašo Šventojo Sosto pagalbos religinės laisvės klausimu.

Likus dviem savaitėms iki popiežiaus Pranciškaus vizito į Maroką, kuris numatytas kovo 30–31 dienomis, Maroko krikščionių komitetas paskelbė atvirą laišką popiežiui, prašydamas Šventojo Sosto pagalbos labai svarbiu krikščionims klausimu: religinė laisvė šalyje.

Pakrikštytieji sudaro vos 1,1 procento šalies gyventojų, tai yra apie 380 tūkstančių iš 33,6 milijonų gyventojų, kur dauguma – musulmonai. Didelė dalis krikščionių – protestantai evangelikai. Atvirame laiške, paskelbtame laikraštyje „Al Massae“, minimi kai kurie religinės laisvės pažeidimai krikščionių atžvilgiu, o Maroko saugumo tarnybos kaltinamos persekiojančios krikščionis ir vykdančios nuolatinius nelegalius areštus.

Laiške, kurio kopiją gavo agentūra „Fides“, komitetas patvirtina, kad dalis šalies policijos tarnautojų areštavo, kankino, mušė kai kuriuos asmenis, atėmė asmens dokumentus už tai, kad jie išpažino savo religiją ar meldėsi pogrindinėse bažnyčiose.

Taip pat šalies valdžia išsiuntė iš šalies šimtus svetimšalių, apkaltindama juos prozelitizmu.

Komitetas remia Maroko asociaciją už religines teises ir laisvę ir Maroko asociaciją už žmogaus laisves, oficialiai nepripažintas institucijas, kurios, kaip pažymima laiške, gina religinę laisvę, registruoja pažeidimus ir remia ahmadus, šiitus, krikščionis ir ibaditus.

Karalius Mahometas VI, pasak komiteto, vykdo įvairias svarbias iniciatyvas, kad Marokas taptų tolerantiška šalimi. Nereikia pamiršti konferencijos, skirtos religinių mažumų teisių islamo šalyse temai, kuri surengta 2016.  Vis dėlto Maroke yra dar daug tarnautojų, kurie diskriminuoja krikščionis, pažymima atvirame laiške, kurį Maroko krikščionių komitetas išsiuntė popiežiui. (DŽ / Fides/ Vatican News)

2019 kovo 20, 14:59