Paieška

Vatican News
Arkivysk. Jean-Claude Hollerich Arkivysk. Jean-Claude Hollerich 

COMECE pirmininkas: rinkimai – visų pilietinė atsakomybė

Kovo 13–15 dienomis Briuselyje vyko Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) asamblėja, kurios metu daugiausia dėmesio buvo skirta artėjantiems Europos Parlamento rinkimams.

COMECE pirmininkas Liuksemburgo arkivyskupas Jean-Claude Hollerich komentuodamas ką tik pasibaigusio susitikimo metu svarstytas temas sakė, jog neįmanoma nematyti tam tikro Europos Sąjungos piliečių nusivylimo, bet kartu turime suprasti, kad žmonės nusivylę ne tiek Europa, kiek pastaruoju metu jai vadovavusiais elitais. Tačiau labai klysta, kas mano, kad nedalyvaudamas rinkimuose išsakys savo nepasitenkinimą netinkamai bendruosius reikalus tvarkiusiais elitais. Rinkimai – tai mūsų pilietinė atsakomybė. Žmonės turi pasinaudoti jiems priklausančiomis suvereniosiomis teisėmis ir dalyvauti rinkimuose. Praeityje žmonės aukojo gyvybes, kad galėtų naudotis šia teise. Deja, kai kuriems iš mūsų šiandien tai atrodo banalu.

Arkivyskupas Hollerich paminėjo pagrindinių krikščioniškųjų ir europinių vertybių – solidarumo, bendrojo gėrio, taikos, teisingumo tapatumą. Vis dėlto, kalbant apie šias visuotines vertybes negalima ribotis vien Europos gerove. Vieningos Europos projektas – tai taikos žinia visam pasauliui, panašiai kaip ir Europoje įtvirtintas teisingumas ir solidarumas turi tapti teisingumo ir solidarumo pažadu visam pasauliui.

Žinome, kad šiandien Europoje trūksta tikėjimo vieningos mūsų žemyno tautų ir žmonių bendrijos ateitimi. Daug susirūpinimo kelia naujai akcentuojami nacionalizmai. Iš istorijos žinome, kad permainų metu atsirandantys neaiškumai pastumia žmones įsikibti į tai, kas jiems atrodo paprasta ir aišku. Taip pat reikia sutikti, kad labai svarbu turėti aiškią savo tapatybę. Jei kas nors save aiškiai suvokia kaip vienos ar kitos tautos narį – tai yra pozityvu, kaip ir pozityvu save suvokti kaip krikščionį ar kataliką. Tačiau negerai, kai savo skirtingas tapatybes suvokiame kaip nesuderinamas, kai į kitą tapatybę turintį žmogų žiūrime kaip į priešą, o ne kaip ir geresnės ateities kūrimo partnerį.

Ką atsakyti tiems žmonėms, kurie Europos Sąjungoje mato tik blogį, kurie yra įsitikinę, kad vieningos Europos projektas nualino nacionalines valstybes? Reikia atsakyti, kad tai netiesa. Labai paprasta kaltę versti kitiems, o nematyti savo klaidų, sakė COMECE pirmininkas. Kas sako, kad Europa nieko nedavė, tas paprasčiausiai skleidžia melą. Pavyzdžiui, jei neturėtume bendros valiutos, nebūtų nė bendrosios rinkos. Jei uždarytume sienas, negalėtume laisvai keliauti, nebūtų galima įsidarbinti kitoje šalyje, nebūtų studentų mainų. Daug kalbama apie globalizacijos keliamus pavojus, tačiau ir čia turime atsiminti, kad vieninga Europa gali geriau atsverti neigiamas globalizacijos pasekmes. Jei nebūtų bendrų taisyklių, taptume laukinio kapitalizmo aukomis, neturėtume jokių svertų prieš tokius reiškinius.

Arkivyskupo Jeano-Claude’o Hollericho taip pat paklausta, ką jis mano apie brexitą. Man dėl to liūdna, atsakė COMECE vadovas. Ir Europos kontinente, ir Jungtinėje Karalystėje buvo padaryta klaidų. Nesugebėjome vieni kitų išklausyti. Tačiau, nors man skaudu ir liūdna, turime gerbti Jungtinėse Karalystės gyventojų išsakytą valią. Išstojimas iš Europos Sąjungos negali kurstyti nesantaikos. Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos piliečiai yra ir bus broliai. Mes, kaip Bažnyčia, turime duoti šios brolybės pavyzdį. Dėl to noriu pasiūlyti, kad po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos anglai ir škotai vyskupai pasiliktų COMECE sudėtyje kaip stebėtojai. Turime būti broliai, sakė Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos  pirmininkas arkivysk. Jean-Claude Hollerich. (JM / VaticanNews)

2019 kovo 15, 18:13