Vatican News
Branduolinio ginklo bandymas Branduolinio ginklo bandymas 

Kanados Bažnyčių taryba: Žemė yra Dievo

Kanados Bažnyčių taryba, laiško autoriai, prašo Kanados vyriausybę atsisakyti branduolinį atgrasinimą laikyti tinkama priemone saugumui užtikrinti, tokiu būdu pateisinant branduolinių ginklų kaupimą ir galimą jų panaudojimą.

Kanados Bažnyčių taryba atvirame laiške šalies ministrui pirmininkui paprašė paremti JT branduolinių ginklų uždraudimo sutartį. Mūsų pašaukimas siekti branduolinio ginklo panaikinimo, rašo pareiškimo autoriai, įsišaknijęs įsitikinime, kad Žemė yra Dievo ir visa, kas yra Žemėje, priklauso nuo Dievo meilės ir teisingumo.

Laišką Kanados premjerui Justinui Trudeau pasirašė Kanados Bažnyčių tarybos pirmininkas presbiterijonas Stephan Kendall ir dvidešimt šeši Kanados krikščioniškų bendruomenių atstovai, tarp kurių Kanados anglikonų primas, katalikų episkopato pirmininkas, liuteronų vyskupė, ortodoksų metropolitas, menonitų vadovas ir Išganymo armijos lyderė.

Vatikano dienraštis, pristatydamas laišką, pažymi, jog branduolinių ginklų atsisakymo tema yra dažna ne vien Kanados krikščionių ekumeniniame kelyje, bet pasauliniu mastu; apie tai liudija dvi citatos laiško pradžioje – viena iš popiežiaus Pranciškaus kalbos tarptautinio simpoziumo dalyviams ir kita iš Pasaulio Bažnyčių tarybos pareiškimo tais pačiais 2017 metais.

Laiško autoriai prašo vyriausybę atsisakyti branduolinį atgrasinimą laikyti tinkama priemone saugumui užtikrinti, tokiu būdu pateisinant branduolinių ginklų kaupimą ir galimą jų panaudojimą. Nėra kitos išeities, kaip paremti JT susitarimą, uždraudžiantį ne tik tokios ginkluotės panaudojimą, bet reikalaujantį iš viso atsisakyti branduolinių ginklų.

Kanados krikščionių lyderiai kreipdamiesi į krašto vyriausybės vadovą, dar kartą išreiškė savo nepritarimą Kanados vyriausybės nenorui pasirašyti sutartį.

„Taikos kūrimas užima pamatinę vietą vieningos Bažnyčios misijoje ir tapatybėje, todėl vietinės bendruomenės turi konkrečiais veiksmais siekti taikos. Taikos kūrimas reikalauja pašalinti karą ir panaikinti branduolinius ginklus“, – rašo Kanados Bažnyčių tarybos pareiškimo autoriai. Tokį nusistatymą jau daugiau kaip tris dešimtmečius skelbianti Kanados Bažnyčių taryba paragino Kanados vyriausybę kurti strategiją, kuri leistų atsisakyti taikos užtikrinimo tik turint branduolinį ginklą ir atsižvelgiant į tai, kad branduoliai ginklai savaime yra taikos kultūros neigimas. (SAK / l'Osservatore Romano / Vatican News)

2019 sausio 16, 17:25