Vatican News
Arkivyskupas Bernardito Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO Arkivyskupas Bernardito Auza, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO 

Link pasaulinio susitarimo dėl aplinkos

„Tarpusavio priklausomybė įpareigoja mus galvoti apie vieną pasaulį, apie bendrą projektą“ (164), citavo eilutę iš popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato Sì“ arkivyskupas Bernardito Auza, Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas JTO Niujorke. Jis dalyvavo darbo grupės diskusijose tema „Link pasaulinio susitarimo dėl aplinkos“.

Aplinkosauginės problemos priklauso globalinių problemų tipui. Pavyzdžiui, oro ar vandens tarša nepaiso vienos kurios valstybės sienų. Iš kitos pusės, jokia pavienė organizacija arba valstybė negali išspręsti šios pasaulinės problemos. Tai suvokiant tarptautinė bendruomenė ėmėsi įvairių iniciatyvų, kuriose buvo suformuluoti įvairūs pasiūlymai, gairės ir principai. Tai 1972 metų „Stokholmo deklaracija“, 1982 metų „Pasaulio chartija dėl gamtos“, 1992 metų „Rio deklaracija“. Tačiau tai nebuvo pasauliniu mastu saistantys ir visapusiški susitarimai.

Tokio susitarimo poreikis tapo akivaizdesnis pastaraisiais keliolika metų, kai pradėta vis labiau įsisąmoninti, jog žmonijos veikla pradeda įtakoti net planetos klimatą, sukeliant didžiules ir visai nedžiugias pasekmes. Tad 2017 metais buvo pradėta iniciatyva dėl „Pasaulinio susitarimo dėl aplinkos“, kuri buvo sustiprinta JT 2018 gegužės 10 dienos rezoliucijoje išdėstytais valstybių ketinimais. Galutinis iniciatyvos tikslas yra tarptautinis, visapusiškas ir saistantis susitarimas dėl aplinkos: taip pat ir dėlto, kad kylančios ekonomikos – Kinija, Indija, Brazilija – neitų tuo pačiu aplinkai nepagarbiu keliu, kaip jau industrializuotos šalys prieš keletą dešimtmečių. 

„Tarpusavio priklausomybė pasaulyje leido mums geriau suprasti, jog gyvenimo būdas, gamybos ir vartojimo modeliai vienoje pasaulio dalyje gali paveikti, negatyviai arba pozityviai, aplinką kitose pasaulio dalyse. Šis pamatinis faktas turėtų mus motyvuoti, jog sprendimai būtų siūlomi iš globalios perspektyvos, o ne paprasčiausiai gintų kelių šalių interesus“, - arkivyskupas Auza. Šventojo Sosto delegacija nuosekliai remia tarptautinio instrumento sukūrimą, kuris užpildytų dabar tarptautinėje aplinkos teisėje esantį trūkumą ir, žinoma, įsipareigojimų įgyvendinimą. „Reikia, kad pokalbiai įtrauktų visus, nes visi turi prisidėti atremiant aplinkos apsaugos iššūkius. Svarbu, kad šis procesas būtų skaidrus, atsižvelgiantis ir įtraukiantis visų valstybių rūpesčius“, - pridūrė Vatikano diplomatas. (RK / Vatican News)

2018 rugsėjo 06, 16:07