Vatican News
Potyvniai Keraloje Potyvniai Keraloje  (AFP or licensors)

Katalikų kunigas Keraloje mečetėje padėkojo už po potvynių suteiktą pagalbą

Indų katalikas kunigas kreipėsi į musulmonų tikinčiuosius susirinkusius mečetėje į penktadienio maldą, dėkodamas jiems už humanitarinę pagalbą, kuri buvo suteikta po potvynių Keraloje.

Agentūra „Fides“ pranešė, kad kun. Joseph Puthussery  aplankė Jumos Vechre mečetę, Keralos Kottayam regione, Indijos Pietų valstijoje, ir pakviestas vietos imamo, pasakė padėkos kalbą mečetės maldos salėje. Kunigas pasakojo, kad didžio solidarumo dvasioje daug musulmonų tikinčiųjų suvienijo pajėgas ir rūpinosi maisto tiekimu bei pagalba nukentėjusiems nuo  potvynių, kurie slėpėsi katalikų bažnyčioje, esančioje Ernakulam-Angamaly vyskupijoje.

Šv. Antano bažnyčia Kottayamo regione suteikė prieglobstį ir apsaugą daugiau nei 500 žmonių, netekusių pastogės, po to kai rugpjūčio viduryje nuo potvynių nukentėjo 12 iš 14 Keralos regionų. Krikščionių organizacijos visaip stengėsi padėti be pastogės likusiems gyventojams ir susidūrė su kritine situacija, kai ėmė trūkti vandens ir maisto. Kunigas pasakojo, kad nuėjo į mečetę, sutiko imamą ir paprašė pagalbos.  Imamui pakvietus, po maldos musulmonai atėjo į mečetę nešdami didelį kiekį maisto ir vandens,- pasakoja katalikų kunigas Puthussery. Jie teikė humanitarinę pagalbą, vaistus kelias dienas.

Dabar, kritinei situacijai slūgstant, mečetės vyresnieji, parodę solidarumą, įvykdė dar vieną neįprastą ir pranašišką gestą - pakviesdami prie sakyklos krikščionį dvasininką, nes paprastai sakykla skirta tik  musulmonų dvasininkams. 

Kunigas dėkojo musulmonams už dosnią paramą, suteiktą sunkumo laikotarpiu.  Jis sakė, jog potvyniai nusinešė daug vertingų dalykų, tačiau nuplovė ir nemažai socialinio blogio, griaudami sienas, kurios skyrė, širdžių puikybę. Kunigas priminė ir popiežiaus Pranciškaus raginimą  statyti tiltus, ne sienas, pabrėždamas poreikį ir toliau bendradarbiauti.

Vienas iš 250 musulmonų, buvusių mečetėje, Niyaz Nasser, sakė, kad visuotiniam nustebimui buvo išgyventa kitokia ir jaudinanti patirtis: „tai buvo didelio džiaugsmo ir pasididžiavimo akimirka, suteikianti šviesios ateities viltį“. (DŽ / Fides)

2018 rugsėjo 07, 17:07