Paieška

Vatican News
Anglikonų arkivyskupas Justin Welby JTO Saugumo tarybos debatuose Anglikonų arkivyskupas Justin Welby JTO Saugumo tarybos debatuose 

Ginčų sprendimas: anglikonų ir katalikų balsai JTO debatuose

„Karas nuolatos tampa vis sudėtingesniu, kaip ir tarpininkavimas dėl taikos“, - konstatavo JTO generalinis sekretorius Antonio Guterres, pradėdamas JT Saugumo Tarybos atviras diskusijas apie taikų ginčų sprendimą ir tarpininkavimą. Pasak jo, šiandieniniuose konfliktuose susipina vidinės priežastys ir tarptautinės pasekmės, politiniai ir kriminaliniai interesai. Taikos susitarimai dažnai tik trumpalaikiai, jie žlunga dėl politinės valios ir tarptautinio dėmesio stokos. Antai, Centrinės Afrikos Respublikoje nuo 1997 metų pasirašyta net penkiolika taikos susitarimų. To kaina yra asmenų ir bendruomenių vystymosi ir galimybių užblokavimas dešimtmečiais. Todėl svarbu investuoti į taikos diplomatiją ir į konfliktų prevenciją.

„Taikos diplomatijos“ poreikis didelis

JT generalinis sekretorius trumpai apžvelgė situacijas pasaulyje, kur „taikos diplomatijos“ ypač reikia, kad neįsiliepsnotų ginkluoti konfliktai, o jei jie vyksta, kad būtų greičiau nutraukti: Jemene, Malyje, Madagaskare, Gambijoje, Centrinės Afrikos Respublikoje, Afganistane, santykiuose su Šiaurės Korėja, Liberijoje, Etiopijoje ir Eritrėjoje, Libijoje, Pietų Sudane, Sirijoje, Mianmare.

Sėkmingas tarpininkavimas ir taikos susitarimas yra daug daugiau nei parašas ant popieriaus. Į taikos procesą turi būti įtrauktos ne vien vyriausybės, bet ir pilietinės visuomenės grupės, kaip kad moterų organizacijos, religiniai lyderiai ar jauni aktyvistai.

Antonio Guterres taip pat priminė, jog „taikos diplomatijoje“ ir tarpininkavime jam padeda aukšto lygio patarėjų taryba. Ji buvo įsteigta jo paties iniciatyva 2017 metų rugsėjį, šiuo metu jai priklauso aštuoniolika tarptautiniu lygiu žinomų asmenų. Priklausomai nuo aplinkybių, patys tarybos nariai leidžiasi į misijas, kaip kad buvęs Nigerijos prezidentas Olusegun Obasanjo, kuris 2017 metais sėkmingai tarpininkavo politinės valdžios perdavimo po rinkimų procese Liberijoje.

JT generalinis sekretorius vėliau pakvietė pasisakyti Anglikonų pasaulinės Komunijos dvasinį lyderį, Kenterberio arkivyskupą Justin Welby, kuris taipogi yra jo suburtos patarėjų tarybos narys.

Religinės institucijos yra svarbios „taikos diplomatijos“ partnerės

Anglikonų arkivyskupas pareiškė, jog jo įsipareigojimas dėl taikos yra motyvuotas tiek religija, tiek faktu, jog daug anglikonų tikinčiųjų gyvena konfliktų siaubiamose šalyse ir patiria visas jų pasekmes: nuo mirties iki skurdo. Anglikonų Bažnyčia, kaip ir kitos krikščionių bendruomenės, negali nusisukti ir nenusisuks nuo konfliktų, remdamos tarpininkavimo pastangas.

Pasak anglikonų lyderio, tarpininkavimas bus veiksmingas tada, kai sieks ir susitaikymo. Tarpininkavimas išsprendžia konfliktą, o susitaikymas prievartą transformuoja į nesmurtišką sugyvenimą, bendruomenėms pripažįstant istoriją ir išmokstant ginčytis taikiai. Tarpininkavimas yra tarsi vanduo, kuriuo užgesinamas gaisras miške, tačiau po to reikia nuolatinio lietaus, susitaikymo, kuris atgaivintų ir augintų mišką. Susitaikymas yra daugiau nei tarpininkavimo pasekmė, tai greičiau koordinatės, kurių viduje vyksta tarpininkavimo pastangos. Tik susitaikymas gali iš tiesų nutraukti pasikartojančio ir vis stipresniu tampančio konflikto ciklą.

Gilių nesutarimų tarp tautų ar jų viduje visada bus, tačiau juos galima išspręsti, anot arkivyskupo, „taikia aistra“, be ginklų. To sąlyga yra sąmoningumas, kad visų gėris neturi būti aukojamas dėl trumpalaikės naudos vienam interesui. Pasak Kenterberio arkivyskupo, tarptautinei bendruomenei reikia daugiau sąmoningumo apie susitaikymo svarbą, daugiau investicijų į šią sritį, daugiau pastangų įtraukti tuos, kurie gali padėti taikymuisi vietiniu lygiu, tame tarpe ir religines bendruomenes. Nepakanka vien elito susitikimų konferencijose. Neretai religinės institucijos lieka vienintelės veikiančios prieš konfliktą, jo metu ir po jo, neretai jos vienos iš pirmųjų perspėja apie konflikto grėsmę, jo metu bent šiek tiek jį sušvelnina, o o jam pasibaigus padeda žmonėms ištverti jo pasekmes ir eiti nauju keliu.    

Katalikų Bažnyčia – tarpininkė įvairiuose šiuolaikiniuose konfliktuose

JT Saugumo tarybos atviruose debatuose apie ginčų sprendimą ir tarpininkavimą pasisakė ir Šventojo Sosto delegacijos vadovas arkivyskupas Bernardito Auza. Galima pridurti, jog moderniaisiais laikais katalikų Bažnyčia ar jos atstovai tarpininkavo įvairiuose konfliktuose, o taika ir susitaikymas buvo vienas iš didžiųjų pastarojo šimtmečio popiežių prioritetų.

Arkivyskupas Auza savo pastabas pradėjo nuo vienos istorinės iliustracijos: kai 1978 metais Argentina ir Čilė rizikavo įsivelti į tarpusavio karą dėl sienų, popiežius Jonas Paulius II jas įtikino neužverti durų taikaus susitarimo galimybei. Dar ir šiandien abi šios valstybės išsako dėkingumą dėl Šventojo Sosto tarpininkavimo, kuris jų piliečius apsaugojo nuo karo rykštės.

Arkivyskupas Auza pakartojo principą, jog sėkmingas tarpininkavimas ir taikos susitarimas yra tik dalis tikros taikos. Ši išliks ilgalaike tada, kai bus ginamas asmens orumas ir gerbiamas bendrasis gėris, kaip bus persmelkta to, ką popiežius Pranciškus vadina „susitikimo kultūra“. Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas išvardijo kelias savybes, kuriomis turi pasižymėti ginčų ir konfliktų tarpininkas. Vienas iš jo darbo sėkmės raktų yra nešališkumas, kuriuo gali pasitikėti abi ar daugiau konflikte dalyvaujančių pusių. Tarpininkas turi pelnyti pasitikėjimą sugebėjimu tiek ginčo pusių objektyvių interesų nustatymu, tiek jų derinimu dėl bendro gėrio ir visų naudos. Geras tarpininkas taip pat neapsiriboja darbu su lyderiais, tačiau moka išklausyti prievartos ir neteisingumo aukas. „Dėkojame už tuos (tarpininkus), kurie žmonijai suteikė tokią vertingą tarnystę“, pasakė arkivyskupas Auza.

Kaip ir kiti kalbėtojai, taip ir Šventojo Sosto delegacijos vadovas pabrėžė, jog kuo daugiau į susitaikymo procesą bus įtraukta asmenų, bendruomenių, organizacijų, tuo daugiau stipresni bus taikos pamatai. (RK / Vatica News)

2018 rugsėjo 01, 16:35