Vatican News
Cristiani cattolici nel mondo, cristiani in preghiera, persone che pregano

Religinė emigracija – pavojus vietinėms Bažnyčioms

„Išvykti į Europą, gyventi Europoje, palikti Afriką tapo pavojingai plintančia ideologija, kuri naikina ne tik silpnesnių, bet ir tvirtųjų dvasią – pavyzdžiui, vienuolių“, - sako kun. Donald Zagore, Afrikos misijų bendruomenės narys.

Liūdna, tačiau svarbu pripažint, kad imigracijos į Europą reiškinys liečia ne tik Afrikos pilietines visuomenes, tačiau ir vyskupijas bei religines bendruomenes. Yra daug kunigų, vienuolių, kurie paliko Afrikos žemyną dėl tarnystės Europoje ar JAV. Emigracija tampa vis svarbesniu ir platesniu reiškiniu žemyne, sako misionierius.

Dar 2017 m. pradžioje Daolos vyskupas Marcelin Yao Kouadio savo homilijose citavo atvejus, kurie itin paveikė dvi Afrikos vyskupijas. 2018 m. gegužę Dramblio Kaulo Vyskupų konferencijos pirmininkas Dogno vyskupas Ignace Bessi, atidarydamas vyskupų plenarinę asamblėją, pasmerkė „klajojančių kunigų“ fenomeną, kalbėdamas apie dvasininkus, kurie atsisakė grįžti į Afriką po studijų ar misijos Europoje.

Pagrindinės įprastos šio reiškinio priežastys – materialinių gėrybių ir prestižo siekis. Daugelis bėga iš Afrikos dėl prastesnės situacijos Afrikoje lyginant su turtingomis Europos šalimis. Be to, daugelis afrikiečių, ypač bažnytinėje aplinkoje, kurie gyvena ar dirba Europoje, laiko save aukštesniais už kitus. Kartais paskyrimas ar tolesnės studijos Europoje įgauna išpirkos formą. Skausminga galvoti, kad kai kurie afrikiečiai pilnai save realizuoja tik tada kai gali mėgautis europietišku prestižu, - svarsto kunigas.

Tai kelia didžiulį pavojų Afrikos Katalikų Bažnyčiai, kuri tuštėja, nes trūksta kunigų, o augantys pašaukimai gali būti nenuoširdūs. Šiandien reikia nepamiršti, kad nebebūtina tapti kunigu, jog galėtum tarnauti vargšams Kristuje. Tai, kas išties svarbu, yra gebėjimas neprisirišti prie materialinių gėrybių ir šlovės, kurios sėja konfliktus Afrikos Bažnyčiose, tęsia kunigas Donald.

Jis sako, kad skubiai reikalingi konkretūs veiksmai Afrikos vyskupijose, kurie sustabdytų Bažnyčios žmonių emigraciją. Visų pirma reikia kolektyvinio įsisąmoninimo apie šią grėsmę. Bažnyčios vadovai turi kruopščiai įvertinti motyvaciją, kuri paskatina jaunimą pasirinkti kunigystę ar vienuolystę, dvasininkų paskyrimus. Be to, pasirinkimas tapti kunigu ar vienuoliu neturėtų tapti tramplinu pabėgti iš Afrikos dėl to, kad ji neturtinga”, -apibendrina kunigas Zagore. (DŽ / Fides / Vatican News)

2018 rugpjūčio 24, 16:06