Paieška

Vatican News
Pamaldos Alepo bažnyčioje Pamaldos Alepo bažnyčioje  (AFP or licensors)

Kolumbo riteriai padeda persekiojamiems krikščionims

Rugpjūčio 7-9 dienomis Baltimorės mieste, Jungtinėse Valstijose, vyko Kolumbo riterių ordino 136 kongresas, kuriame dalyvavo šios organizacijos nariai ir rėmėjai, taip pat jos remiamų bendruomenių atstovai iš viso pasaulio.

Organizaciją, pavadintą Kolumbo riterių vardu ir savo struktūra primenančią senuosius riterių ordinus, 1882 m. Jungtinėse Valstijose įkūrė airių kilmės kunigas Michael McGivney. Šiandien Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje. Organizacijai priklauso beveik 2 mln. narių. Kolumbo riteriai veikia įvairiose Šiaurės ir Pietų Amerikos šalyse, Pietų Korėjoje, Filipinuose, kai kuriose Europos šalyse, nuo 2013 m. – ir Lietuvoje. Kolumbo riterių įkūrėjas kun. Michael McGivney yra kandidatas į palaimintuosius. Byla jau prieš kelis dešimtmečius buvo pradėta Jungtinėse Valstijose ir greit buvo pradėtas antrasis jos etapas Šventųjų skelbimo kongregacijoje Vatikane. Prieš dešimt metų – 2008 kovą – popiežius Benediktas XVI leido skelbti Kongregacijos dekretą, patvirtinantį kunigo McGivney herojiškas dorybes.

Šiemetinio Kolumbo riterių kongreso atidarymo Mišias antradienį, rugpjūčio 7-ąją, koncelebravo daugiau kaip šimtas vyskupų, tarp jų – dešimt kardinolų. Pirmąją dieną kongreso dalyviai buvo supažindinti su ataskaitomis apie Ordino veiklą praėjusiais 2017 m. Sveikinimą Kolumbo riterių ordinui šia proga atsiuntė ir popiežius Pranciškus. Atidarant kongresą buvo perskaitytas Vatikano valstybės sekretoriaus kard. Pietro Parolino, popiežiaus vardu atsiųstas laiškas. „Šventasis Tėvas dėkoja už Kolumbo riterių artimo meilės įkvėptus darbus mūsų brolių ir seserų labui, ypač tiems krikščionims, kurie skriaudžiami ir persekiojami dėl tikėjimo“, rašė kardinolas.

Antroji kongreso diena prasidėjo Mišiomis už persekiojamus krikščionis. Šią dieną Sirijos Alepo katalikų melkitų arkivyskupas Jean-Clément Jeanbart pašventino Marijos – Persekiojamų krikščionių pagalbos ikoną. Ši ikona pasirinkta simboliu Kolumbo riterių pradedamo naujo šalpos ir maldos vajaus Artimųjų Rytų krikščionių labui.

Pagalba persekiojamiems Artimųjų Rytų krikščionims jau kuris laikas yra viena svarbiausių Kolumbo riterių veiklos sferų. Visame pasaulyje Ordino surinktomis lėšomis finansuojamos maisto, vaistų, drabužių ir kitų būtiniausių priemonių siuntos, remiama sveikatos apsaugos institucijų veikla. Ypatingas dėmesys skiriamas Sirijos krikščionims ir kaimyninės šalyse prisiglaudusiems pabėgėliams iš Sirijos, taip pat Irako Ninivės lygumos krikščionims, kurie islamistų buvo išvaryti iš namų, o dabar bando į juos sugrįžti ir atkurti normalų gyvenimą.

Dar viena prioritetinė Kolumbo riterių veiklos sritis – pagalba Ukrainai, visų pirma žmonėms, nukentėjusiems nuo karo Rytų Ukrainoje, priverstiems  pasitraukti į saugesnes šalies zonas. Dėl to Kolumbo riterių kongrese dalyvavo ir Ukrainos graikų apeigų Katalikų Bažnyčios vadovas Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas bei septyni kiti vyskupai, vadovaujantys šios Bažnyčios vyskupijoms Šiaurės Amerikoje.   (JM / VaticanNews)

2018 rugpjūčio 09, 16:22