Vatican News
2018.05.19 Giornali Stampa carta 2018.05.19 Giornali Stampa carta  

Spaudos apžvalga (liepos 21 d.)

Šiemet įprastinę vasarinę žiniasklaidos sausrą gerokai pavilgė skundai apie kai kuriuos valdininkus „sugluminusį“ vieno ministro religingumą, be kita ko, ir jo dalyvavimą Žemaičių Kalvarijos atlaiduose.

Praėjusį sekmadienį Marijampolės bazilikoje švęsta pagrindinė pal. Jurgio Matulaičio atlaidų diena – Lietuvos Jubiliejus. Meldžiant pal. Jurgio užtarimo Tėvynei drauge minėtas šimtmetis nuo jo įžengimo į Vilniaus vyskupo sostą. Ne pirmus metus per pamaldas maldininkus pradžiugina netikėtai pragiedrėjusio oro ženklai ir saulės spinduliai. Reportažai Marijampolės bazilikos svetainėje perteikė atlaidų dienomis skelbtų katechezių ir homilijų mintis, nuotraukose juntamą iškilmių nuotaiką, užfiksuota ir įspūdinga šeštadienio Žiburių procesija Švč. Mergelės Marijos garbei. 

Lietuvoje ne naujiena politikų dalyvavimas didžiosiose bažnytinėse iškilmėse. Tačiau šiemet įprastinę vasarinę žiniasklaidos sausrą gerokai pavilgė skundai apie kai kuriuos valdininkus „sugluminusį“ vieno ministro religingumą, be kita ko, ir jo dalyvavimą Žemaičių Kalvarijos atlaiduose. „Bernardinai.lt“ dienraštyje Rosita Garškaitė komentare „Ministras atlaiduose“ siūlo pasvarstyti, ar tikrai kritikuotinas nusikaltimas yra pakviesti kunigą į ministerijos renginį ar ministrui dalyvauti atlaiduose. Autorė primena Konstitucijoje įtvirtintą principą: valstybė ir religinės organizacijos yra atskiros, o ne atskirtos. Tiesa, ji turi priekaištų familiariam ir keistokam Žemės ūkio ministerijos viešojo komunikavimo stiliui. Straipsnyje perteikiamos ir žemės ūkio ministro Giedriaus Surplio agentūrai BNS viešai pareikštos mintys: „Esu aktyvus krikščionis, dirbau kuriant pirmąjį Lietuvoje krikščioniškąjį žurnalą jaunimui „Lux“, paskui dirbau Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centre. Ta bažnytinė patirtis lėmė krikščioniškas demokratines pažiūras“. 

Tomas Viluckas šios situacijos komentarą portale „15 min“ pavadino „Tegul ministrai bijo Paskutinio teismo“. Pateikdamas pavyzdžių iš JAV politinio gyvenimo tradicijos apžvalgininkas parodo, kad politikų religingumas ten laikomas veikiau privalumu, liudijančiu, kad žmogus laikosi aukštesnių moralinių standartų. „Deja, mūsų šalyje religingumas vis dar laikomas nenormaliu reiškiniu, o viešai savo religines pažiūras deklaravęs politikas tampa patyčių objektu“, – rašo Tomas Viluckas. 

Laikraštyje „XXI amžius“ rašyta apie Ukmergės rajone esančiame Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke praėjusį šeštadienį vykusį renginį: ketvirtųjų mons. Alfonso Svarinsko mirties metinių proga jo įkurtame parke jo įkurtoje atminimo vietoje melstasi už visus laisvės kovotojus. Pašventintas atminimo koplytstulpis vysk. Pranciškui Ramanauskui, kuris lageryje įšventino Alfonsą Svarinską kunigu. 

Šio laikraščio „Katalikų bendruomenių“ skiltyje pasakota apie liepos pradžioje Dusetose švęstus atlaidus ir koncertą, pažymint ir pagerbiant kelias jubiliejines sukaktis. Šventės metu skambėjo šioje parapijoje klebonavusio kunigo ir kompozitoriaus Gedimino Šukio sukurtos giesmės. 

Vilkaviškio katedroje švęstas šios šventovės konsekravimo dvidešimtmetis. Mišių procesijoje atnašas prie altoriaus nešė pirmieji katedroje pakrikštyti jaunuoliai, kiti parapijiečiai, tarnyste ir malda rėmusieji šventovės gyvavimą. 

Elektrėnų bažnyčioje pašventinti trys varpai. Šventinimo iškilmėje Kaišiadorių vyskupas išreiškė viltį, kad jų skambesys rugsėjo mėnesį pasveikins keliu pro Elektrėnus važiuosiantį popiežių Pranciškų. 

Ses. Rasa Fausta Palaimaitė „Lietuvos žiniose“ siūlo žingsnius „Kaip pasiruošti susitikimui su popiežiumi Pranciškumi“. Ji rašo apie dvasios alkį ir kviečia pripažinti, kad patys iš savęs negalime pasotinti mumyse glūdinčio tiesos, gėrio, meilės ir amžinybės troškimo. Straipsnyje pateikiama popiežiaus Pranciškaus minčių, tinkančių įvairioms gyvenimo situacijoms: „Taikink žmones, neklausyk neapykantą ir nesantaiką kurstančių balsų  <...> Gerbk kitų pasirinkimus, tiesius ir vingiuotus, nes kiekvienas žmogus turi savitą istoriją“. 

Vasaros „Artumoje“ skelbiama ištrauka iš naujos Tomo Vilucko knygos „Popiežiaus Pranciškaus tiltai“. Straipsniui parinkta popiežiaus mėgiama tema apie šventumo „viduriniąją klasę“. 

Atsinaujinusios išvaizdos „Bitutėje“ tarp klausimų, kuriuos vaikai užduoda kun. Antanui Saulaičiui yra ir toks: kodėl popiežius visada apsirengęs baltai? 

Kun. Vytenis Vaškelis savo savaitinėje skiltyje apmąsto Evangelijoje liudijamą apaštalų išsiuntimą ir popiežiaus Pranciškaus misiją. Jis pažymi: nors Evangelijos skelbimo būdai ir priemonės vis tobulėja, veiksmingiausias būdas išlieka šis: „iš meile Dievui perpildytos širdies perduoti Jėzų kitoms širdims“. 

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Milda Vitkutė apžvelgia Kai kuriose Vakarų šalyse pastebimą jaunimo polinkį į tradicinę liturgiją: apie tai mintimis dalijasi įkūrimo trisdešimtmetį mininčios Šv. Petro kunigų brolijos nariai, švenčiantys tradicinę (ekstraordinarinės Romos rito formos) liturgiją. Apie tai straipsnis „Modernumas Bažnyčioje irgi tampa atgyvena“. 

Artėjantį Švč. M. Marijos tėvų šventųjų Joakimo ir Onos minėjimą maldyne „Magnificat“ siūloma pasitikti novena prašant šv. Onos užtarimo. Viršelio paveikslui skirtame straipsnyje pasakojama apie labai anksti Lietuvos Didžiojoje Kunigikštystėje prigijusį ir įsitvirtinusį šventosios Onos gerbimo kultą. (Parengė Kastantas Lukėnas)

2018 liepos 21, 10:08