Paieška

Vatican News
Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO Niujorke arkivysk. Bernardito Auza Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO Niujorke arkivysk. Bernardito Auza 

Šventojo Sosto atstovo pastabos Pasaulinės sutarties dėl migrantų projektui

Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas JTO Niujorke pasisakė pirmadienį vykusioje diskusijoje, skirtoje Pasaulinio susitarimo dėl saugios ir tvarkingos migracijos projektui.

Šventasis Sostas sveikina naują Pasaulinio susitarimo (Global Compact) dėl migracijos projektą ir džiaugiasi bendradarbiavimo dvasia, kuri lydėjo jo parengimą, tačiau mano, kad reikia keleto pataisų,  kurios suteiktų valstybėms politinius instrumentus, reikalingus veiksmingam migracijos tvarkymui, o tuo pačiu ir patiems  migrantams garantuotų didesnę apsaugą, suderinamai su žmogaus asmens orumu ir tarptautinės teisės reikalavimais, sakė Šventojo Sosto nuolatinis stebėtas JTO Niujorke arkivysk. Bernardito Auza, kalbėdamas liepos 9-ąją šeštą prasidėjus raundą derybų, skirtų Pasauliniam susitarimui dėl saugios ir tvarkingos migracijos, kuris turėtų būti priimtas šiais metais, kartu su Pasauliniu susitarimu dėl pabėgėlių.

Pasak Vatikano atstovo, dabar svarstomame susitarimo projekte taisytini visų pirma trys dalykai. Viena – reikėtų iš susitarimo teksto pašalinti nuorodas į tas tarptautinių organizacijų gaires, kurios neturi vienbalsio valstybių pritarimo. Kontroversijas keliančių tekstų  įtraukimas į susitarimą gali sukurti situaciją, kad kai kurios šalys, įskaitant ir Šventąjį Sostą, negalės jo pasirašyti. Kita abejonė pareikšta dėl iš susitarimo teksto pašalintos valstybių pareigos garantuoti teisinę apsaugą, sveikatos apsaugą ir švietimą. Trečia arkivyskupo pastaba lietė teisę nebūti atstumtiems prie sienos. Ji turėtų būti užtikrinta visiems migrantams, nepriklausomai nuo jų statuso.

Šventojo Sosto stebėtojas taip pat dar kartą priminė žmogaus teisę neemigruoti, saugiai ir taikiai gyventi savo šalyje, nebūti karų, nepakeliamų gyvenimo sąlygų verčiamam bėgti ir svetur ieškoti saugesnio gyvenimo.  (JM / VaticanNews)

2018 liepos 10, 16:04