Vatican News
Mons. Alfonsas Svarinskas su s. Nijole Sadūnaite Mons. Alfonsas Svarinskas su s. Nijole Sadūnaite 

Partizanų atminimo šventė Ukmergėje

Dukstynos kapinių parką įkūrė jose palaidotas mons. Svarinskas. Lietuvoje nėra kitų tokių partizanų kapinių, kur būtų tiek daug partizanų kapų. Be to, monsinjoras atkakliai kovojo už partizanų vado Ramanausko-Vanago atminimą. Štai atkurtos Lietuvos šimtmetyje šie metai paskelbti Ramanausko-Vanago metais. Buvo atrasti jo palaikai. Šios dienos Evangelijos žodžiai tarytum šiai šventei būtų parinkti: “Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos“ (Mt10,28).

Liepos 14 dieną Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke, dar kitaip vadinamame mons. Svarinsko parke (Ukmergės rajone, Vidiškių seniūnijoje, Kadrėnų kaime) vyko Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventė. Ji sutampa su monsinjoro 4-siomis mirties metinėmis. Šv. Mišias ta proga aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, vyskupai Jonas Kauneckas ir Juozas Matulaitis bei dar du kunigai. Tai progai skirtą pamokslą pasakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Vysk. J. Kauneckas be kita ko sakė: „Partizanų pagerbimo šventės iniciatorius mons. A. Svarinskas. Jis visada taip kovojo už tikėjimą bei Lietuvos laisvę! Šiandien sustojome prie partizanų kapų Dukstynos kapinėse, kur yra palaidotas ir mons. Svarinskas. Lietuvoje nėra kitų tokių partizanų kapinių, kur būtų tiek daug partizanų kapų! Be to, monsinjoras atkakliai kovojo už partizanų vado Ramanausko-Vanago atminimą. Štai atkurtos Lietuvos šimtmetyje šie metai paskelbti Ramanausko-Vanago metais. Buvo atrasti jo palaikai. Šios dienos Evangelijos žodžiai tarytum šiai šventei būtų parinkti: “Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos“ (Mt10,28). Šis parkas - monsinjoro kūrinys! Kiek puikių atminimo kryžių! Koks didingas ministrų memorialas!“ Vyskupas pasidžiaugė Povilo Gaidelio Lietuvos šimtmečiui skirtu leidiniu „Šimtas širdžių ant Tėvynės laisvės kovų aukuro“, kuriame sudėti šimto Lietuvos partizanų dienoraščiai ir jų paskutinės kalbos, kurių mintys visuomet išlieka aktualios. Pamokslininkas citavo keletą minčių iš „teismo“ bylų:

Prieš Lietuvą komunistai laimėjo tik mūšį, bet ne karą

„Jonas Semaška-Liepa savo paskutinėje kalboje sakė: „Jūsų primestas okupuotai Lietuvai karas – baisiausias, kokį žinojo istorija. Bet aš tikiu – ateis toks laikas, kai pasaulis pasmerks jus, komunistus, už jūsų kruvino teroro aukas... O atsisveikindamas su jumis, mano tautiečiai, sakau: prieš Lietuvą komunistai laimėjo tik mūšį, bet ne karą!“ Okupantai bijojo ir barbariškai tyčiojosi iš jų palaikų, o pasibaigus kovoms prieš juos išplėtojo milžinišką šmeižto kampaniją, kurios atgarsius dar tebejaučiame ir dabar.“

„Partizanai tuomet meldėsi: „Viešpatie, Tu įdiegei tautoms laisvės troškimą ir mes išėjome kovoti už šventąją tiesą, stojome ginti tikro tikėjimo ir pavergtos mūsų Tėvynės Lietuvos. Tavo valioje, Viešpatie, mūsų viltis, Tavo valioje ir mūsų namai. Mes tvirtai tikime, kad Tu, o Dieve, iš neteisybės karo ir žudynių išvesi mūsų Tėvynę į laimingą pergalę“.

„Aš prašau visus Lietuvos žmones: „Nuolat sustokite prie šitų Didžiosios kovos apygardos paminklų, kad vaikai ir jaunimas matytų, kaip mums tai brangu, kad sužinotų tai ne iš knygų!..

„Lietuvi, pabučiuok po kojų / krauju permirkusią čia žemę. / Pagerbk kapus tėvų didvyrių, / iš kur vaikai stiprybę semia“, -kvietė vysk. Kauneckas dainiaus Maironio žodžiais.  Kokių gražių ir ištikimų vaikų buvo išsiauginusi Lietuva per tuos du nepriklausomybės dešimtmečius! Nežinia, kiek dar turės praeiti metų, kol iš naujo vėl užaugs šitokia karta“,-baigdamas retoriškai klausė vysk. Jonas Kauneckas.

Mišiose giedojo Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis, vadovė Gabija Adamonytė. Po mišių vyko minėjimas. Jame kalbėjo istorikė dr. Aistė Petrauskienė, legendinis partizanas Jonas Kadžionis ir filosofijos magistras Vytautas Vyšniauskas. Šventėje koncertavo Vilniaus Karininkų ramovės ansamblis „Vilnelė“, vadovė Laima Purlienė, Ukmergės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“, vadovė Julė Juodienė ir Panevėžio žygeivių šeima. Galop tradiciškai visi dalyviai vaišinosi kareiviška koše ir arbata.

Memorialo ministrams atidarymo šventė - rugpjūčio 25 dieną

Monsinjoras siekė, kad nužudyti pirmosios LR ministrai būtų deramai pagerbti. Jo valią etapais pildo Ukmergės rajono savivaldybė, Ukmergės kraštotyros muziejus ir iniciatyvinė grupė „Atmintis“. Čia prie kalvos šlaito pastatytas juodo granito 17 lietuviškų kryžių monumentas, skirtas Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918-1940) ministrų įamžinimui, kurių dauguma sušaudyti komunistų. Kiekvienas memorialo paminklas turės specialią hologramą, kuri leis turintiems išmaniuosius telefonus perskaityti išsamiai visą informaciją apie įamžintą žmogų keliomis kalbomis.

Reikia paminėti, kad š.m. gegužės 12-ąją šiame parke vyko I Respublikinis vaikų ir jaunimo tremtinių ir partizanų dainų konkursas-festivalis „Ne mėlynos vosilkos“. Daugiau nei 50 vaikų ir jaunuolių iš Kauno, Babtų, Karmėlavos ir Utenos dainuodami paminėjo Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Lauke ant pakylos esančioje palapinėje skambėjo ne tik tradicinės partizanų dainos, bet ir šiuolaikinių autorių kūriniai. Renginį vedė buvęs ilgametis LRT radijo diktorius Juozas Šalkauskas. Renginio globėjai, mons. A.Svarinsko draugijos pirmininkas vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir Ukmergės meras Rolandas Janickas jautriais žodžiais kreipėsi į dalyvius, dėkodami už dalyvavimą ir prašydami ir toliau nepamiršti tų, kuriems turime būti dėkingi už Lietuvos laisvę.

Pirmosios vietos laimėtoju vyresniųjų klasių moksleivių ansamblių kategorijoje tapo merginų vokalinis ansamblis iš Babtų gimnazijos, keliais balsais atlikusios dainą “Teka teka”. Gabija Juškytė iš Kėdainių rajono Labūnavos pagrindinės mokyklos tapo laimėtoja solistų iki 10 metų kategorijoje. Šiuos laureatus paruošė mokytoja Edita Markevičienė. Ansamblių iki 14 metų kategorijoje laimėtojų diplomą gavo Utenos meno mokyklos vokalinis ansamblis “Dainuok!”, vadovė Jūratė Katinienė. Visi dalyviai gavo dovanų-monsinjoro A. Svarinsko atsiminimų knygą “Nepataisomasis”.

Memorialo ministrams atidarymo šventė numatyta rugpjūčio 25 dieną. (Kun. Algirdas Dauknys / Vatican News)

2018 liepos 18, 13:27