Paieška

Vatican News
Nikaragvos katalikų vyskupai, dalyvaujantys Nacionalinio dialogo procese Nikaragvos katalikų vyskupai, dalyvaujantys Nacionalinio dialogo procese 

Nikaragvos vyskupai nori tęsti nacionalinį dialogą

Tarptautinės labdaros organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ Italijos skyrius savo rėmėjus pakvietė skirti Mišių intencijas už Nikaragvos susitaikymą. Būtent to paprašė Nikaragvos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Leopoldo Brenes susitikime su organizacijos atstovais, praneša „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“.

Nikaragvos vyskupai dabartinių sunkumų ir tebesitęsiančios įtampos santykiuose su prezidento Ortegos vyriausybe atžvilgiu nusprendė visomis pastangomis siekti, kad būtų tęsiamas nacionalinis dialogas. Vyskupai nepaskelbė naujo oficialaus komunikato dėl kraštą sukausčiusios socialinės politinės krizės, tačiau pasiuntė valstybės vadovui konfidencialų laišką.

Ganytojai viliasi tokiu būdu palaikyti gyvą nacionalinio dialogo viltį, nors krašte nesiliauja smurtas ir teroras pareigūnų ir sukarintų grupuočių rankomis. Valstybės vadovo šalininkų pajėgos pastarosiomis dienomis numalšino opozicijos pasipriešinimo židinį Masajos mieste, krašto vakaruose, kurį vėl paėmė savo kontrolėn ir ėmėsi priemonių prieš opozicionierius šiauriniame Chinotegos mieste, pašalindami protestuotojų barikadas Sandino kvartale, pasak šaltinių, paskutines opozicijos iškeltas Nikaragvoje.

Opozicinės grupės pakvietė gyventojus masiniame protesto mitinge šeštadienį užstoti krašto valdžios fiziškai ir žodiškai puolamą katalikų Bažnyčią Nikaragvoje.

Ar prezidentui Ortegai priimtinas vyskupų, kaip tarpininkų, vaidmuo?

Būtent šiame kontekste pasklido žinia, jog krašto katalikų vyskupai konfidencialiu laišku tiesiogiai kreipėsi į prezidentą Daniel Ortegą, kurio turinys nėra žinomas, tačiau, pasak katalikų Bažnyčios šaltinių, vyskupams ypač rūpi suprasti ar prezidentui Ortegai priimtinas katalikų Bažnyčios vyskupų, kaip tarpininkų ir liudytojų, vaidmuo.

Priminsime, jog pats Nikaragvos prezidentas Daniel Ortega balandžio pabaigoje kreipėsi į Bažnyčią paprašydamas prisiimti tarpininkavimo vaidmenį prie nacionalinio dialogo dalyvių pokalbių stalo. Tačiau praėjusią savaitę prezidentas tuos pačius katalikų vyskupus pavadino perversmininkais, atmesdamas jų pasiūlytas mintis apie kelius, kuriais žengiant būtų galima sudaryti sąlygas taikai ir demokratiniam gyvenimui atkurti, pradedant paankstintų rinkimų sušaukimu 2019 pavasarį.

Į užpuolimus atsiliepti malda

Managvos arkivyskupas, kard. Leopoldo Brenes, apaštalo šv. Jokūbo liturginės šventės Mišias trečiadienį aukojo už išniekinimo atvejus Chinotepe. Kardinolas paragino tikinčiuosius nepasiduoti provokacijoms ir į neatsiliepti į puolimus smurto veiksmais, nes tik meilė nugali blogį. Esteli vyskupas Abelardo Mata pareiškime paragino tikinčiuosius toliau protestuoti taikingai ir į užpuolimus atsiliepti malda. Ganytojas prašė valdžios šalininkų sustabdyti bažnyčių profanavimą. Chinotegos vyskupas Carlos Enrique Herrera Twitterio žinutėje pasidalijo nerimu dėl Ortegos valdžią palaikančių paramilitarų, kurie šaudė į orą vykstant šešiolikmečio jaunuolio, žuvusio per pastarųjų dienų neramumus, laidotuvėms.

Tarptautinė kampanija skirti Mišių intencijas už Nikaragvą

Tarptautinės labdaros organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ Italijos skyrius savo rėmėjus pakvietė skirti Mišių intencijas už Nikaragvos susitaikymą. Būtent to paprašė Nikaragvos vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Leopoldo Brenes susitikime su organizacijos atstovais, praneša „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“.

Malda yra vienas iš veiksmingiausių būdų padėti užtariant Bažnyčią Nikaragvoje, pasakė savo pašnekovams kardinolas Brenes.

Jį paantrino tarptautinės „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ prezidentas, kardinolas Mauro Piacenza. Tokiais sunkiais laikotarpiais kaip tas, kurį dabar išgyvena Bažnyčia Nikaragvoje, žmonės Bažnyčioje mato užtarėją ir draugišką veidą. Todėl būtina ją palaikyti, ypač visus, kurie Bažnyčioje yra arčiausiai žmonių: klebonus ir, bendrai, kunigus.

Tokia parama Dievo tarnams yra pamatinė, pareiškė komunikate kardinolas Piacenza, nes leidžia jiems gyventi tuo, kuo privalo, t.y. altoriumi. Be to, šventųjų Mišių reikšmė yra begalinė visiems ir viskam, ir yra pirmasis konkretus įnašas dėl taikos. Šiuo metu tai esmiškai svarbu visiems Nikaragvos gyventojams. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 26, 15:26