Paieška

Vatican News
Kardinolas Leopoldo Jose Brenes, Managvos arkivyskupas Kardinolas Leopoldo Jose Brenes, Managvos arkivyskupas  (ANSA)

Nikaragva: Popiežius giliai susirūpinęs

Nikaragvoje nesiliauja opozicijos represijos. Provyriausybinės jėgos įsiveržė į vieną iš svarbiausių sukilėlių centrų Masajos miesto rajone. Apaštališkasis nuncijus visų paprašė dialoguoti, užtikrino, kad popiežius ir Šventasis Sostas giliai susirūpinę dėl Nikaragvos patiriamų sunkumų.

Apaštališkasis nuncijus Nikaragvoje, arkivyskupas Waldemar Stanislaw Sommertag popiežiaus Pranciškaus vardu karštai paragino sustabdyti smurto veiksmus, prasidėjusius lygiai prieš tris mėnesius, balandžio 18 dieną ir jau pareikalavusius per 360 žmonių aukų. Opozicija reikalauja demokratijos ir prezidento Ortegos, su žmona viceprezidente valdančio kraštą nuo 2007 metų, atsistatydinimo.

Nuncijus: Žuvusieji neišspręs politinės krizės

„Šiuo tragišku momentu trokštu taip pat Šventojo Tėvo ir Šventojo Sosto vardu išsakyti gilų susirūpinimą dėl krašto išgyvenamos rimtos padėties“, pareiškė nuncijus per vietinę spaudą išplatintame pareiškime. Anot nuncijaus, logiškai nepriimtina manyti, kad žuvusieji ir smurto aukos išspręs politinę krizę bei užtikrins Nikaragvos taiką ir suklestėjimą.

Nuncijus pareiškė, jog gedi dėl visų žuvusiųjų ir meldžiasi už jų artimuosius prašydamas visomis savo fizinėmis ir dvasinėmis išgalėmis kuo greičiau nutraukti ugnį ir atnaujinti nacionalinį dialogą, kad visi kartu atrastų būdą tinkamai išspręsti krizę. Visi mes nuolankiai pasikliaujame Švč. Mergelės Marijos užtarimu prašydami, kad visuomet globotų mylimą Nikaragvą. 

Nikaragvos ganytojai pasisakė už nacionalinį dialogą

Nikaragvos vyskupai, nepaisant represijų ir užpuolimų, kuriuos kelį jų patyrė asmeniškai, vienbalsiai pasisakė už tai, kad būtų pratęstas nacionalinis dialogas, tačiau tuo pačiu apgailestavo, jog krašto valdžia nerodo politinės valios nuoširdžiai dialoguoti ir ieškoti realių būdų atkurti demokratiją.

Kardinolo Brenes prašymas pasauliui ir Bažnyčiai didinti spaudimą

Nikaragvos kardinolas Leopoldo Jose Brenes pranešė, kad Masajos miestas yra stipriai apšaudomas. Jis paragino gyventojus neišeiti iš namų, kad būtų išvengta naujų aukų. Jis taip pat kreipėsi į  tarptautinę bendruomenę ir visuotinę Bažnyčią prašydamas didinti spaudimą krašto vyriausybei, kad gerbtų Bažnyčią ir gyventojus. Kardinolo prašymą perdavė tarptautinė krikščioniškos labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“.

Ant Masajos - kulkų kruša

Pasak kardinolo, padėtis Masajos mieste, esančiame už 30 km į pietus nuo sostinės Managvos, labai sunki. Nuo antradienio ryto 6 valandos miestas buvo apsuptas daugiau kaip tūkstančio karių ir policijos pareigūnų. Kardinolas pokalbyje su organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ atstovu sakė  negavęs žinių apie žuvusiuosius per Masajos užpuolimą, tačiau manąs, kad ten daug sužeistų. „Ant miesto krito kulkų kruša“, pasakė kardinolas Leopoldo Jose Brenes, Managvos arkivyskupas.

„Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ atstovai vysta į Nikaragvą  

Krikščioniškos labdaros organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ atstovas, atsakingas už paramos projektus Nikaragvoje užtikrino, kad glaudžiai palaiko Bažnyčią Nikaragvoje ir krašto gyventojus.

Jiems reiškiame savo solidarumą ir užtikriname maldas, pareiškė Marco Mencaglia, krikščioniškos labdaros organizacijos atstovas. Organizacijos komanda planuoja apsilankyti Nikaragvoje per ateinančias savaites, kad galėtų sužinoti apie svarbiausius gyventojų poreikius ir nuspręsti kokios pagalbos suteikti. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 18, 13:14