Vatican News
Kardinolas Louis Raphael Sako, Babilonijos katalikų chaldėjų patriarchas Kardinolas Louis Raphael Sako, Babilonijos katalikų chaldėjų patriarchas  (AFP or licensors)

Naujasis Irako kardinolas: Tarnausiu visiems krašto gyventojams

Kardinolas Louis Raphael Sako pasiuntė laišką Irako katalikams prašydamas padėti jam ugdyti darną, vienybę ir partnerystę karo ir teroro nuniokotame krašte.

Kardinolas Sako yra vienas iš naujųjų Bažnyčios kardinolų, popiežiaus paskirtų birželio 28 dieną. Kardinolas Sako, Babilonijos katalikų chaldėjų patriarchas, taip pat yra visame pasaulyje, tiek Irake, tiek už jos sienų  gyvuojančios Chaldėjų katalikų Bažnyčios dvasinis vadovas.

Kardinolas laiške savo kraštiečiams visų pirma dėkoja popiežiui Pranciškui už tai, kad paskyrė kardinolu Irako pilietį, jam pavesdamas „atskirą misiją“.

Tai „misija tarnauti sugriautam kraštui“ ir „visiems jo gyventojams, be jokių išimčių“.

Kardinolas pasakojo apie jo rūbų raudonumo simboliškas sąsajas su padėtimi Irake. Tai kankinystės spalva, daugelio kraują Irake praliejusių kankinių spalva. Drauge raudona simbolizuoja meilę, todėl turėtų uždegti širdis tų, kurie apvilkti šiuo abitu taip, kad paaukotų savo gyvenimą tiems, kuriuos jis myli besąlygiškai. „Šiuo atveju, sakė kardinolas Sako, toji širdis yra manoji, o mano besąlyginė meilė skirta visiems Irako gyventojams“.

Patriarchas ragino savo kraštiečius ugdyti darną, stiprinti vienybę ir partnerystę tarpusavyje bei sukurti meile, teisingumu, lygybe, laisve, orumu  ir taika paremtą klimatą. Žinome, kad Irakas ir jo žmonės neturime ateities be taikos ir sugyvenimo“.

Kardinolas Sako laiške kreipėsi taip pat į Irako valdančiuosius prašydamas visiems gyventojams laiduoti lygią pilietybę, o nesivadovauti asmeniniais interesais, užbaigti „vaidybos karą“ ir pagreitinti suformavimą stiprios vyriausybės, galinčios kovoti su korupcijos apraiškomis ir pagerinti paslaugų tiekimą.

Protestuojantys gyventojai turi teisę ginti savo teises nepasiduodant smurtui ir jo pasekmėms, o vyriausybės pareiga juos ginti ir išklausyti.

Irako kardinolas laišką baigė išreikšdamas viltį, kad regimi teigiami ženklai padės irakiečiams įveikti rūpestį ir baimę, kad galėtų didžiuotis savo kraštu.

„Tegyvuoja Irakas!“, baigė laišką naujasis kardinolas ir patriarchas Louis Raphael Sako. (SAK / Vatican News)

2018 liepos 27, 16:30