Vatican News
Vyskupas Henrikas Angelelli, nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1976 rugpjūčio 4 d. Argentinoje Vyskupas Henrikas Angelelli, nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1976 rugpjūčio 4 d. Argentinoje  

Argentina pagerbė tikėjimo kankinius

Birželio 8 d. popiežius pasirašė dekretą, kuriuo pripažįstama vyskupo Henriko Angelelli, kunigų Karolio Murias ir Gabrieliaus Longueville bei pasauliečio Vaclovo Pedernera kankinystė

Chamical miestas Argentinoje, La Riochos provincijoje, švenčia 42-ąsias savo kankinių minėjimo metines: tai vyskupas Henrikas Angelelli, kunigai Karolis Murias ir Gabrielius Longueville, pasaulietis Vaclovas Pedernera.

Minėjimas prasidėjo liepos 17 d. Chamkalo El Salvador parapijoje kultūriniais renginiais. Kitą dieną vyko piligrimystė į kankinystės vietą, parapijos bažnyčioje palaiminta kankinių kripta, aukojamos Šv. Mišios. Taip pat ir Cruz del Eje vyskupija, iš kurios kilęs kunigas Carlos Murias, pakvietė tikinčiuosius dalyvauti minėtuose renginiuose, kad geriau pažintų jo gyvenimą ir veiklą.

Agentūra Fides primena kankinių biografijas.  Vyskupas Angelelli, La Riochos vyskupas, niekad neslėpė savo nepritarimo diktatūrai. Jis žuvo tyčinėje avarijoje, 1976 m. rugpjūčio 4 d. Po 38 metų du aukšti pareigūnai buvo nuteisti bausme iki gyvos galvos už jo žmogžudystę.

Kunigas Murias, jaunas pranciškonas konventualas, gimęs Kordoboje, darbavosi La Riochos vyskupijoje, kur vyskupas Angelelli įšventinęs jį į kunigus, nusiuntė tarp vargšų į Chamicalą. Jį kontroliavo kariškiai ir žiūrėjo įtariai, nes jis gynė valstiečius  1976 m. liepos 18 d. vyrų grupė prisistatę policininkais jį suėmė kartu su prancūzų kilmės kunigu parapijos klebonu Longueville. Jų žiauriai nukankinti kūnai rasti po dviejų dienų. Valstietis, kaimo katalikų judėjimo organizatorius Pedernera buvo keturių vyrų nužudytas savo namuose 1976 m. liepos 25 d.

Birželio 8 d. popiežius pasirašė dekretą, kuriuo pripažįstama jų kankinystė iš neapykantos tikėjimui ir taip atveriamas kelias jų beatifikacijai. (DŽ / Vatican News)

2018 liepos 20, 15:17