Vatican News
Ženevoje vyksta Tarptautinės darbo organizacijos konferencija Ženevoje vyksta Tarptautinės darbo organizacijos konferencija  (ANSA)

Darbas – ne vien atlyginimas. Vatikano diplomatas TDO konferencijoje

Būtų paviršutiniška darbą apibrėžti vien ekonominiais skaičiais. Apie darbą turi būti kalbama atsižvelgiant į asmens orumą, į tvarią plėtrą, į atskirties mažinimą, į tvarią aplinką, į socialinį teisingumą.

Darbo reikšmė žmogui neapsiriboja vien gautu atlygiu. Darbo pobūdis, aplinka ir sąlygos įtakoja ne vien ekonomiką siaurąją prasme, tačiau asmens savirealizaciją, šeimos ir visuomenės gyvenimą, asmenų lygybę ir teises, pabrėžė arkivyskupas Ivan Jurkovič, nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinių Tautų ir kitose tarptautinėse organizacijose, kurių būstinė yra Ženevoje. Vatikano diplomatas pasisakė Tarptautinės darbo organizacijos (ILO-TDO) kasmetinėje konferencijoje, kuri prasidėjo gegužės 28 dieną ir baigiasi birželio 8-ąją.

Pasak arkivyskupo Jurkovičiaus, būtina nuolatos permąstyti darbą, nes darbo pasaulis išgyvena esminius, struktūrinius pokyčius, kuriuos lemia nepaprasta technologijų pažanga ir ekonomikos globalizavimas. Bendras ekonomikos ir turto augimas nebūtinai reiškia gerovę visiems. Priešingai, kai kur, kai kurioms visuomenės grupėms ar geografiniams regionams tai gali atnešti nuosmukį.

Pasak arkivyskupo, svarbu gerbti principą, jog darbas yra asmens orumo išraiška, o ne vien priemonė pinigų gavimo tikslui. Pastarasis nusistatymas yra derlinga dirva grynam išnaudojimui ir amoraliai „išmetimo kultūrai“.

Kaip minėta, šiuo laikotarpiu darbo pobūdis iš esmės keičiasi dėl technologijų pažangos ir paprastai yra remiamasi prielaida, kad tos pažangos pasekmės yra vien teigiamos. Tačiau netrūksta faktų ir apie tai, kad technologijos bei globalizacija gali sumažinti darbų vietų arba pabloginti jų aplinką. Šiuo požiūriu svarbu nepasiduoti pagundai mašinų darbu pakeisti visą žmogaus darbą vien dėl efektyvumo, be jokio atsižvelgimo į asmens orumą. Reikia išmintingai nustatyti, kaip technologijos iš tiesų gali tarnauti bendrajam gėriui.

Kita arkivyskupo Jurkovičiaus paminėta tema buvo kontrastas tarp gerovės augimo ir jaunimo ar jaunų žmonių bedarbystės. Yra konstatuojama, kad ekonomika auga, tačiau darbo vietų skaičius, ypač jaunuoliams, neauga. Tai pastebima tiek išsivysčiusiose, tiek besivystančiose ekonomikose. Tačiau žvelgiant į ateitį, yra būtina, kad jauni žmonės rastų darbo vietą ir kad jiems būtų sudarytos sąlygos įgyti formaciją dar prieš darbo paieškas. Reikia pripažinti ir remti jaunuolių vietą darbo pasaulyje, jų talentus ir jų indėlį visai visuomenei.

Kitas itin svarbus akcentas, anot Šventojo Sosto diplomato, yra moterų ir vyrų lygybė, konstatuojant, kad reikia geresnio moterų lygių teisių užtikrinimo darbo pasaulyje. Arkivyskupas Jurkovičius dar kartą pabrėžė, kad jame neturi būti remiamasi vien ekonominiu efektyvumu. Kai laikomasi vien tokio kriterijaus, moterys negali rasti darbo vien dėl savo šeimyninės padėties arba motinystės, yra priverstos rinktis arba darbą, arba šeimą, kai iš tiesų tokio supriešinimo neturėtų būti, atsižvelgiant į šeimos svarbą asmenims ir visuomenei. To nesuprantant, moterų diskriminacija niekada nebus įveikta.

Su moterų darbu, su jų dalyvavimu visuomenės socialiniame ir politiniame gyvenime taip pat esmingai susijusios jų galimybės gauti atitinkamą išsilavinimą, nuo pat vaikystės.

Nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas dar kartą pakartojo griežtą visų formų išnaudojimo bei piktnaudžiavimo pasmerkimą: smurtą darbe, priverstinį darbą, šiuolaikines pavergimo formas, seksualinį suaugusių ir nepilnamečių išnaudojimą, ypač silpniausių ir neturtingiausių. Su tokiais nusikaltimais kovojant nepakanka teisinio persekiojimo, tačiau reikia pakirsti jų šaknį, pripažįstant ir gerbiant asmenų orumą bei atmetant reliatyvistinę kultūrą, kurioje asmuo prilygsta priemonei arba daiktui. (RK / Vatican News)

2018 birželio 07, 15:32