Paieška

Vatican News
Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupai pas popiežių Ukrainos graikų apeigų katalikų vyskupai pas popiežių  (Vatican Media)

Ukrainos ganytojai artėjant rinkimams: trys pavojai

Ganytojų laiške perspėjama tiek apie naivų optimizmą, tiek apie paralyžiuojantį pesimizmą ir atkreipiamas dėmesys į tris vengtinus dalykus.

Praėjusį sekmadienį, gegužės 20-ąją, Ukrainos graikų katalikų parapijose buvo perskaitytas sielovadinis laiškas, kurio dėmesyje artėjantys rinkimai, 2019 metais. Didžiojo arkivyskupo Sviatoslavo Ševčiuko, visų vyskupų vardu pasirašytame laiške primenama, kad dabartiniame pereinamajame laikotarpyje šie rinkimai bus itin svarbūs visai tautai, valstybės pamatams. Ateitis yra ne vien valdininkų, bet visų piliečių atsakomybė. Laiške aptariami trys pavojai laisviems ir brandiems demokratiniams rinkimams.

Savanaudis populizmas

Pirmiausia, tai pigus ir lengvai parduodamas populizmas. Bus tokių, kurie tebesitęsiančio karo Ukrainos rytuose ir ekonominių problemų kontekste žarstysis skambiais pažadais, žadės greitus ir neskausmingus visų problemų sprendimus: karo pabaigą, ekonominį augimą ir greita pagerėjimą tuoj po jų išrinkimo. Tačiau iš tiesų jie nebus pajėgūs to įgyvendinti, o kai kurie net ir nenorės. „Šiuose pažaduose trūksta nuoširdumo ir tiesos, šią veidmainystę jaučia žmonės, kurie nepamiršta senos liaudiškos išminties apie „gražius žodžius, piktas mintis“. Neturime leisti, kad mus užburtų saldžiu melu ir melagingomis viltimis, kurių tikslas nėra tautos gėris, bet galia, nauda sau ir praturtėjimas“, rašoma laiške.

Nuovargio pavojus

Antras pavojus, anot graikų apeigų katalikų ganytojų, esame „mes patys“, tiksliau – nusišalinimas, drąsos praradimas, nuovargis ilgoje ir kliūčių kupinoje kelionėje link laisvės. „Norime pabrėžti, kad krikščioniška ištvermės siekiant gėrio dorybė yra nepakeičiama ne vien dvasiniame, bet ir socio-politiniame gyvenime“, rašo jie. Kartais iš tiesų lengviau atiduoti gyvenimą viename herojiškame akte, nei kasdieniame ir ilgame varge. Tačiau be to neįmanoma sukurti ateities vaikams ir anūkams.

Ne išimtinai, bet svarbia dalimi ši ateitis priklausys nuo tų, kurie bus išrinkti į parlamentą ir priiminės sprendimus. Krikščionims dera įvertinti politinį kandidatą tiek per krikščioniškos moralės, tiek per socialinio teisingumo prizmę: nuo požiūrio į gyvybę, į šeimą iki požiūrio į skurdą, į silpniausias visuomenės grupes.

Agresyvus radikalizmas

Trečiasis pavojus yra „radikalizacija“, kuri kartais skatinama ir vairuojama žmonių, patriotiniais šūkiais skatinančių aklai neapykantai ir smurtui, patiems agresyviai kalbant ir veikiant, vėlgi žadant, kad taip bus išspręstos visos šalies vidinės bėdos. Tai nėra krikščioniškas ir atsakingas elgesys. Dar daugiau, vidinių konfliktų skatinimas neabejotinai griauna ir pačią valstybę, yra naudingas jos priešams. To negalima pateisinti jokiais argumentais.

Demokratija neturi būti manipuliacija

Sielovadiniame laiške apie 2019 metų rinkimus Ukrainoje graikų apeigų katalikų ganytojai pamini dar keletą esminių akcentų: nepakanka vien pilietinio aktyvumo ir sąmoningumo, bet būtina, kad dabar sprendimus priimantys sukurtų teisingas ir skaidrias rinkimų sąlygas. Vyskupai pakvietė politinius kandidatus atsisakyti nešvarių būdų laimėti, kaip ir bandymų jiems tokius būdus įsiūlyti korupciniais sumetimais. Ukrainai reikia „realios demokratijos“, o ne „visuomenės manipuliavimo“.

Svarbų vaidmenį turės žiniasklaida. „Komunikacijos priemonių atstovus prašome tarnauti Tiesai, netapti apgaulės ar manipuliavimo įrankiais, objektyviai ir nešališkai pristatyti kandidatus, pateikti jų programas ir įvertinti jų veiksmus, stiprinant tiesą ir parodant vertą profesinių pareigų atlikimo pavyzdį, pagal aukščiausius žurnalistinės etikos standartus“, kreipdamiesi į žiniasklaidą rašo ganytojai.

Galiausiai kreipdamiesi į kandidatus jie prašo nesiekti valstybinių pareigų kaip galios užtikrinti savo verslų, savo klanų, savo šeimų interesų. Valstybės galia neturi būti skirta savo naudai, bet tarnavimui visai tautai, kiekvieno piliečio bendrajam gėriui, teisėms ir laisvei.  

2018 gegužės 26, 09:29